MAAK KENNIS MET... 2023-2022

Andre van Gerwen

ANDRÉ VAN GERWEN
Eigenaar
Van Gerwen Reiniging
info@vangerwenreiniging.nl 

ANDRÉ VAN GERWEN

“Schoonmaakwerk roept niet direct veel enthousiasme op bij jonge mensen. Daar loop je wel tegenaan als je met je schoonmaakbedrijf meedoet aan een beroepenmarkt. Ze halen er vaak de neus voor op, maar als je met een grapje probeert in gesprek te komen, dan is er soms toch wel interesse. En dan probeer ik ze duidelijk te maken dat ons bedrijf schoonmaakwerk met een extra uitdaging biedt, zoals industriële en specialistische reiniging.” André van Gerwen van Van Gerwen Reiniging in Eindhoven presenteerde onlangs zijn bedrijf op een beroepenmarkt van vmbo-scholen. “Ik heb daar ook weer van geleerd en ik ga zeker nadenken over de vraag of en hoe dat in de toekomst nog beter kan.”

Lees het interview met André van Gerwen 

Christina Mavridou

CHRISTINA MAVRIDOU
Regiocoördinator Doorstroom
Gemeente Eindhoven
christina.mavridou@eindhoven.nl 

CHRISTINA MAVRIDOU

Christina Mavridou is sinds anderhalf jaar regiocoördinator Doorstroom van Doorstroompunt (voorheen RMC) in de regio Eindhoven. Ze werkte eerder als jeugdconsulent in meerdere gemeenten. “Nu heb ik een coördinerende rol, maar ik ben blij met mijn ervaring in het uitvoerende werk. Die neem je natuurlijk mee.” Met haar team is ze in deze periode druk bezig met een project waarin gedurende vijf maanden contact wordt gezocht met ruim 400 jongeren die in coronatijd zijn uitgevallen. “We zoeken ze thuis op en proberen ze snel richting een traject te brengen naar de juiste plek in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Goede samenwerking met alle partners in de keten is daarbij nodig, want we willen snel en effectief werken in een toch vrij complex werkveld.”
Lees het interview met Christina Mavridou 

Anja Peijenburg web

ANJA PEIJNENBURG
HR-Adviseur
Vrijdag Premium Printing
HRM@vrijdag.nl 

ANJA PEIJNENBURG

“De beroepsopleidingen in onze branche leggen steeds meer het accent op design, creativiteit en multimedia. Voor drukkers en nabewerkers in de grafimedia-branche is er nog maar één opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht. Daarom doen we er alles aan om jongeren in het vmbo enthousiast te maken voor ons bedrijf. Zeker met het oog op een wat verdere toekomst is dat hard nodig.” HR-adviseur Anja Peijnenburg van Vrijdag Premium Printing in Eindhoven doet dan ook graag mee aan de Beroepenmarkt van drie vmbo-scholen in de regio op 2 november. Ook volgde ze met haar marketing-collega Jitske Meenks de workshop ‘Breng jouw bedrijf tot leven en inspireer jongeren’ aangeboden door het programma Naar de Juiste Plek. 

Lees het interview met Anja Peijnenburg 

Deborah Lagraviere web

DEBORAH LAGRAVIERE
Stage- en loopbaanbegeleider
vso De Korenaer  
deborah.lagraviere@aloysiusstichting.nl

DEBORAH LAGRAVIERE

Met onder andere een uitstroommarkt en een beroepenmarkt bereidt De Korenaer, school voor voortgezet speciaal onderwijs in Eindhoven, de leerlingen voor op een succesvolle doorstroming naar een vervolgopleiding of een werkplek in het bedrijfsleven. Deborah Lagraviere is samen met haar collega Henri Schellekens verantwoordelijk voor de organisatie van stages en loopbaanbegeleiding (LOB). Ze werken nauw samen met een team van betrokken en ervaren stagebegeleiders. “We proberen vooral de processen zo goed mogelijk te sturen, zodat alle LOB-activiteiten optimaal aansluiten bij het onderwijs”, vertelt Deborah. “Zeker voor onze leerlingen is het belangrijk de drempels zoveel mogelijk weg te halen. Zij vinden oriëntatie- en netwerkbijeenkomsten vaak toch nog wel spannend.”
Lees het interview met Deborah Lagraviere 

Melanie van den Dungen

MELANIE VAN DEN DUNGEN
Eventcoördinator Leerbedrijf
BAM Infra Nederland melanie.vanden.dungen@bam.com

MELANIE VAN DEN DUNGEN

“We willen de infratechniek graag bekender maken bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs en de studenten in het beroepsonderwijs. Want ook wij zitten natuurlijk te springen om instroom van jonge mensen. Ze hebben vaak geen flauw idee wat onze sector allemaal te bieden heeft. Daar brengen we nu sinds een jaar verandering in met ons BAM Infra Leerbedrijf.” Melanie van den Dungen is (voor het hele land) eventcoördinator van dat Leerbedrijf. Ook in Zuidoost-Brabant heeft BAM Infra heel wat te bieden aan scholen en leerlingen. De mogelijkheden staan sinds kort op de website www.kiesjeplek.nl  “We leveren graag maatwerk voor scholen en leerlingen.”
Lees het interview met Melanie den Dungen 

Yvette Brans LI

YVETTE BRANS
Directeur
Brans Metaalbewerking 
yvette@bransmetaalbewerking.nl

YVETTE BRANS

“We zijn al twee jaar op zoek naar een gespecialiseerde CNC Frezer, maar ja, die zijn er niet en die komen ook niet waarschijnlijk. Daarom investeren we nu meer in opleidingen. In september hebben we straks vier bbl’ers aan de slag en hopelijk groeien die door tot specialist.” Yvette Brans, mede-eigenaar van Brans Metaalbewerking in Bergeijk, doet er alles aan om jonge mensen te interesseren voor de techniek. Ze geeft niet alleen gastlessen op het voortgezet onderwijs, maar volgde onlangs ook de workshop ‘Hoe vertel je jongeren het verhaal van jouw bedrijf?’ Yvette: “Dat was superfijn. Daar krijg je echt nieuwe ideeën door.” 
Lees het interview met Yvette Brans 

Judith-de-Kloe-LI

judith de kloe
Contractmanager Studentenbegeleiding
Summa College 

jg.dekloe@summacollege.nl

JUDITH DE KLOE

Judith de Kloe is contractmanager bij de afdeling Studentenbegeleiding van het Summa College. Ze koopt onder andere externe begeleiding in voor jobcoaching van mbo-studenten die extra begeleiding nodig hebben om een stageplaats of een leerwerkplek te vinden en vast te houden. Al met al gaat het jaarlijks om ongeveer 200 tot 250 studenten, meestal van opleidingen van niveau 1 of 2. “Het lukt in veel sectoren wel om deze vaak kwetsbare jongeren geplaatst te krijgen”, vertelt ze. “De krapte op de arbeidsmarkt biedt nu soms extra kansen. Aan de andere kant kan de personeelskrapte bij sommige werkgevers er ook toe leiden dat er onvoldoende capaciteit is voor een goede begeleiding van deze studenten.” 
Lees het interview met Judith de Kloe 

Mark Korenaer

MARK OLDENBURG
Directeur
VSO-school De Korenaer Eindhoven
mark.oldenburg@aloysiusstichting.nl

MARK OLDENBURG

Mark Oldenburg, directeur van vso-school De Korenaer in Eindhoven, kijkt met een goed gevoel terug op de ervaringsweek voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs op het Summa College. Van meerdere vso-scholen uit de regio liepen leerlingen enkele dagen mee op een mbo-school. “De reacties van leerlingen en docenten zijn overwegend positief. Onze leerlingen zijn echt warm ontvangen en het was mooi om te zien dat 80, 90% direct prima aansluiting vond bij de mbo-studenten. We gaan dit op directieniveau nog evalueren, maar wij willen dit volgend jaar zeker op een of andere manier voortzetten. Misschien kiezen we dan voor een iets andere vorm. Nu was het best massaal: drie dagen lang met alle leerlingen uit ons vierde en vijfde leerjaar op pad. Dat zijn er toch 90. En bij sommige mbo-opleidingen kwam het niet goed uit. Dus je kunt ook denken aan een iets langer tijdsframe waarin steeds kleine groepjes leerlingen naar het mbo gaan.”
Lees meer… 

Dennis Verejken

DENNIS VEREIJKEN
Clustercoach Logistiek
Prodrive Technologies Eindhoven

dennis.vereijken@prodrive-technologies.com
Careers Prodrive Technology

DENNIS VEREIJKEN

Prodrive Technologies is een snelgroeiend hightechbedrijf in de regio Eindhoven. Er werken zo’n 2800 mensen, van wie de meesten op Science Park Ekkersrijt in Son. Het bedrijf heeft ook vestigingen in de VS, China, Japan, Israël en Duitsland. Prodrive werkt aan slimme oplossingen op het gebied van elektronica, mechanica en software. Er is altijd een flink aantal vacatures, variërend van test-ingenieurs en ontwikkelaars tot magazijnmedewerker of vrachtwagenchauffeur. “We zoeken echt niet alleen mensen met een technische opleiding”, zegt Dennis Vereijken, clustercoach Logistiek. “Ik ben ook vanuit de horeca ingestroomd en dat is me niet zwaar gevallen. Affiniteit met techniek is wel belangrijk, maar in de productieafdelingen is het volgen van een intern trainingsprogramma vaak al voldoende. Daarnaast is een goede werkhouding erg belangrijk.”
Lees meer… 

Martin van den Berg

martin van den berg
Onderwijsbestuurder
Christiaan Huygens College
Voorzitter samenwerkingsverband
vbe@huygenscollege.nl

MARTIN VAN DEN BERG

Martin van den Berg maakt zich als onderwijsbestuurder sterk voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Hij is directeur-bestuurder van het Christiaan Huygens College, dat bestaat uit het Huygens Lyceum, Frits Philips lyceum-mavo en Olympia (vmbo). Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs, waarbij 39 scholen in de regio met circa 28.000 leerlingen zijn aangesloten. Ook als lid van de stuurgroep Naar de Juiste Plek is hij betrokken bij de programma’s om uitval te voorkomen. “Gelukkig werken we daar met heel veel mensen aan. Als we dat niet zouden doen, dan zou de situatie misschien nog net zo slecht zijn als tien jaar geleden. Maar de populatie van voortijdig schoolverlaters blijft soms ongrijpbaar.”
Lees meer… 

Anne Aarts

ANNE AARTS
Stagecordinator
Nummereen Kinderopvang
stage@nummereen.com
werkenbijnummereen.com

ANNE AARTS

Nummereen Kinderopvang is met circa 300 medewerkers actief op zo’n 35 locaties in de regio Veldhoven en de Kempen. Het is een grote en professionele organisatie die dagopvang, een peuterprogramma en buitenschoolse opvang biedt aan honderden baby’s, peuters, kleuters en basisschoolkinderen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven. Het kind komt op de eerste plaats bij Nummereen, maar ook voor het personeel en personeelsbeleid is veel aandacht. Dankzij goed en gemotiveerd personeel kan Nummereen ‘hart en passie’ aan de kinderen bieden. Net als elke kinderopvangorganisatie heeft ook Nummereen dringend behoefte aan nieuwe medewerkers. Vandaar dat de organisatie present is op veel open dagen en beroepenmarkten en in samenwerking met het Summa College ook twee eigen bbl-klassen in opleiding heeft, vertelt stagecoördinator Anne Aarts.   
Lees meer… 

Michiel-de-Ruyter-website

michiel de ruyter
Coördinator van #vakkingvet
m.deruyter@brainportindustriescollege.nl

MICHIEL DE RUYTER

Michiel de Ruyter is al vele jaren werkzaam op het snijvlak van bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs. Hij is niet alleen manager van het Brainport Industries College, maar ook voorzitter van #vakkingvet. Dat is een samenwerkingsverband van zes  opleidingsbedrijven in bouw en techniek. De samenwerking is gericht op het interesseren van scholieren voor een technische vakopleiding. De zes trekken gezamenlijk op bij het benaderen van middelbare scholen voor voorlichting en het verzorgen van kennismakingsmogelijkheden voor jongeren. Hard nodig, want hoewel iedereen het belang van vakmanschap onderschrijft en er een schreeuwend tekort is aan vaklieden, is bij veel ouders en leerlingen de neiging toch groot om voor de havo te kiezen. “En dat terwijl we zoveel kansen te bieden hebben. Op deze manier geven we het praktijkleren bovendien een duidelijker plek”, zegt Michiel.
Lees meer… 

Rensie-Ligtvoet-website

RENSIE LIGTVOET
Opleidingsmanager Traditions Kapperscollege
rensie@traditions.nl

RENSIE LIGTVOET

Met 18 kapsalons is Traditions Kappers een flinke keten in kappersland. De meeste van die zaken zijn gevestigd in Brabant, met in Eindhoven maar liefst 5 vestigingen. Op dit moment wordt gefaseerd een naams- en huisstijlwijziging doorgevoerd: Vintage Kappers is de nieuwe naam, die op dit moment al wordt gevoerd in acht vestigingen. Bijzonder is dat Traditions/Vintage Kappers een eigen, particuliere opleiding heeft: Traditions Kapperscollege. “We hebben altijd behoefte aan jonge, talentvolle medewerkers en die willen we graag volgens onze eigen visie opleiden”, licht opleidingsmanager Rensie Ligtvoet toe. Daarom is Traditions ook vertegenwoordigd op de Beroepenmarkt van 24 januari van De Rooi Pannen in Eindhoven en het Stedelijk College Eindhoven.
Lees meer… 

Danielle website

DANIELLE BLOM
Decaan
Yuverta vmbo Eindhoven 
d.blom@yuverta.nl

DANIELLE BLOM

Yuverta vmbo Eindhoven is een van de drie scholen die deelnemen aan de Beroepenmarkt ‘Kies je plek’ op donderdag 20 oktober in Eindhoven. Danielle Blom is decaan van de Eindhovense vmbo-afdeling van Yuverta, een groep van vmbo- en mbo-scholen in de ‘groene’ sector, ontstaan uit een samengaan van Helicon, Wellantcollege en Citaverde. De leerlingen die na de basisschool kozen voor een groene vmbo-school stromen echter niet per definitie door naar een groene vervolgopleiding, legt Danielle uit. Daarom is een brede oriëntatie, ook op beroepen en bedrijven in andere branches, voor hen net zo belangrijk.
Lees meer… 

© bjorn staps photography +31(0)651187009 www.bjornstaps.nl info@bjornstaps.nl

TOON VAN MEEL
Regiomanager
Securitas 
toon.van.meel@securitas.nl

TOON VAN MEEL

Met ruim 6.000 medewerkers bouwt Securitas aan een veiliger Nederland. Het
beveiligingsbedrijf heeft een flinke personeelsbehoefte: alleen al in Brabant en Limburg staan zo’n 100 vacatures open. “We hebben nu en in de toekomst veel behoefte aan instroom van jonge mensen”, zegt Toon van Meel, manager regio zuid. Daarom neemt Securitas op donderdag 20 oktober deel aan de Beroependmarkt voor de vmbo 3-klassen van Nuenens College, Olympia Eindhoven en Yuverta. Securitas verzorgt tevens regelmatig gastlessen op scholen. “Want we bieden veel mogelijkheden. In de beveiliging gaat het al lang niet meer uitsluitend om de man of vrouw in uniform bij de ingang. We zoeken bijvoorbeeld ook centralisten, technici, accountmanagers en medewerkers voor het
klantcontactcentrum.” 
Lees meer… 

Bouke_website

BOUKE VAN GROOTEL
Decaan afdeling praktijkonderwijs en
coördinator wereldklassen
Pius X-College 
b.vangrootel@piusx-college.nl

BOUKE VAN GROOTEL

Bouke van Grootel is decaan van de afdeling praktijkonderwijs en coördinator van de wereldklassen (jonge anderstaligen) van het Pius X-College in Bladel. Ook coördineert ze de uitstroom naar arbeid voor de leerlingen van de Praktijkschool. Ze heeft dit schooljaar met drie groepjes leerlingen het MotivatieKompas toegepast, een instrument waarmee leerlingen hun drijfveren en motivatiepatronen ontdekken op zoek naar ‘de juiste plek’ in opleiding of beroep. Ze kijkt er positief op terug, net als de leerlingen. “We gaan hier op school zeker een vervolg aan geven.”
Lees meer… 

Photo: Bram Saeys

ROB BLOKS
Coörddinator Praktijkopleider
VDL Groep bv
r.bloks@vdl.nl 

ROB BLOKS

Meer dan 700 vacatures heeft VDL Groep momenteel openstaan, waarvan ruim 300 op mbo-niveau en zo’n 130 op vmbo-niveau. De bedrijvengroep kan bovendien 60 bbl’ers plaatsen. Voor Rob Bloks, coördinator praktijkbegeleider, is er dus heel wat werk aan de winkel, want ook VDL heeft te maken met de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijf staat daarin niet alleen natuurlijk. Het Brainport Industries College meldt op de website dat bij de lidbedrijven op dit moment meer dan 180 bbl-vacatures beschikbaar zijn. Rob Bloks: “We doen er bij VDL alles aan om voldoende mensen te vinden en uiteraard ook om ze te behouden, want ook dat laatste wordt steeds belangrijker.” Met ‘VDL on Tour’ biedt het bedrijf scholen de mogelijkheid om met hun leerlingen diverse VDL-bedrijven in de regio te bezoeken.
Lees meer… 

Marjan Emck_uitgelicht

MARJAN eMCK
Teamleider
Summa Plus

mj.emck@summacollege.nl

MARJAN EMCK

Marjan Emck is teamleider bij Summa Plus, een onderdeel van het Summa College in Eindhoven. Summa Plus verzorgt onder meer entree-opleidingen, voortgezet onderwijs voor anderstaligen en extra begeleiding voor studenten die dat om een of andere reden nodig hebben. Marjan is onder meer verantwoordelijk voor het VIA-traject dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten helpt bij onderwijs- en beroepskeuze en bij het ontwikkelen van basisvaardigheden voor leren en werken. Zij constateert op vrijwel alle gebieden een toename aan ondersteunings- en begeleidingsbehoefte. “De langdurige coronaperiode heeft zeker een nadelig effect gehad op veel jongeren.”
Lees meer… 

Martijn_van_den_Broek-website

MARTIJN VAN DEN BROEK
Directeur
Van Ham Group

martijn@vanhamgroup.com  

MARTIJN VAN DEN BROEK

Festivaltenten, vloeren en podia; daarvan kennen we Van Ham Tenten & Podia al jaar en dag. Sinds de coronaperiode is er ook Van Ham Infra dat tijdelijke bruggen, fiets- en voetpaden, perrons en trappen bouwt. “We zijn in de coronatijd op zoek gegaan naar alternatieve inkomstenbronnen. Zo hebben we tijdelijke infrastructurele voorzieningen als nieuwe business ontwikkeld. Op die manier konden we onze vaste mensen aan het werk houden”, zegt directeur Martijn van den Broek. Nu festivals en evenementen weer mogen, is Van Ham Group op zoek naar nieuwe, gemotiveerde medewerkers. Ook jongeren die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan, zijn welkom. 
Lees meer…  

Germaine Robben Uitgelicht

germaine robben
Coördinator Plusvoorziening 
Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland
VO
g.robben@peellandvo.nl 

GERMAINE ROBBEN

Germaine Robben is coördinator van de Plusvoorziening van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO. Hier kunnen overbelaste leerlingen uit het voortgezet onderwijs gedurende drie maanden weer in evenwicht komen, zodat ze daarna hun schoolloopbaan kunnen vervolgen. Soms is dat op de school waar ze vandaan kwamen, maar soms ook op een andere school waar ze beter tot hun recht komen. De kleinschaligheid, de persoonlijke begeleiding en de rustige leersituatie zijn de succesfactoren, vertelt Germaine. De leerlingen zelf en hun ouders zijn erg tevreden over de aanpak.
Lees meer…   

Brigitte_uitgelicht

brigitte kox
HR adviseur
Baetsen Groep

b.kox@baetsen.com 

BRIGITTE KOX

Logistiek dienstverlener Baetsen Groep in Veldhoven heeft bijna altijd wel vacatures en plaatst regelmatig leerlingen, stagiaires of afstudeerders. Er zijn volop mogelijkheden bij dit veelzijdige familiebedrijf: voor chauffeurs, maar ook voor kraanmachinisten, monteurs of commercieel talent. Brigitte Kox, hr-adviseur van Baetsen: “We staan echt open voor jongeren en doen er veel aan om deze groep te bereiken.” Sinds kort presenteert Baetsen zich dan ook op de website www.kiesjeplek.nl
Lees meer…  

willemien-van-hout

WILLEMIEN VAN HOUT
Doorstroomcoördinator
De Hilt Helmond
willemien.vanhout@aloysiusstichting.nl

WILLEMIEN VAN HOUT

Willemien van Hout is doorstroomcoördinator van vso-school De Hilt in Helmond. “Wij zorgen voor een warme overdracht van onze gediplomeerde leerlingen naar het mbo en het bedrijfsleven. Naast mij spelen daarin de stagebegeleiders een belangrijke rol. We hebben korte lijnen in het Helmondse netwerk. Iedereen kent iedereen en dat geeft vaak net de doorslag. Belangrijk is dat we ook de ouders er zo goed mogelijk bij betrekken.” De Hilt besteedt veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en maakt graag gebruik van het scholingsaanbod van Naar de Juiste Plek.
Lees meer…  

MEREL VAN STIPDONK

Merel van Stipdonk-van Riel verzorgt onder meer de personeelswerving voor Van Stipdonk Landschapsinrichting in Geldrop. Sinds kort presenteert het bedrijf zich ook op de website kiesjeplek.nl “We zijn altijd op zoek naar contact met jongeren voor stageplekken, zowel bol als bbl, op alle niveaus”, zegt Merel. “Ook hebben we meestal wel een aantal interessante vacatures voor beginnende medewerkers op het gebied van bos- en natuurbeheer en tuin- en landschapsinrichting. Maar we bieden ook werkgelegenheid aan monteurs, machinisten en tractorchauffeurs.”
Lees meer…