DANIELLE BLOM

‘Beroepenmarkt mooie aanvulling op oriëntatietraject’

“Ik vind het erg fijn dat we met drie verschillende vmbo-scholen aan deze beroepenmarkt op 20 oktober deelnemen. Van Yuverta komen circa 160 vmbo 3-leerligen zich oriënteren op de aanwezige beroepen en bedrijven. We gaan onze leerlingen er goed op voorbereiden en ook hun ouders spelen daar een rol in.”

Dat vertelt Danielle Blom, decaan van de Eindhovense vmbo-afdeling van Yuverta. “We bereiden het bezoek in de klas al voor. De leerlingen krijgen ook een lesbrief mee naar huis. De bedoeling is dat ze samen met hun ouders op de website www.kiesjeplek.nl bekijken welke bedrijven en beroepen op de markt aanwezig zijn. Ze moeten dan kiezen bij welke bedrijven ze langsgaan en samen met hun ouders de vragen bedenken die ze willen stellen.”

Brede oriëntatie

Voor de leerlingen van het ‘groene’ Yuverta is het alleen maar fijn dat op de Beroepenmarkt een brede oriëntatie mogelijk is. Danielle: “In de praktijk stroomt toch iets meer dan de helft van onze leerlingen uit naar wat wij dan een ‘grijze’ vervolgopleiding noemen, dus in de richting van branches als administratie en economie, techniek en zorg en welzijn. De leerlingen die bij ons op het vmbo komen zijn natuurlijk toch best jong en gaandeweg komt een aantal van hen erachter dat ze toch meer interesse hebben voor andere profielen.”

Ook bleek uit het schoolverlatersonderzoek, waarbij oud-leerlingen om hun mening over het gevolgde onderwijs wordt gevraagd, dat ze tijdens de vmbo-periode een oriëntatie op beroepen en bedrijven toch vaak gemist hebben. “We oriënteren ons vaak op opleidingen en opleidingsrichtingen, maar daarmee krijgen ze niet altijd een goed beeld van de achterliggende beroepen. Het is fijn dat het programma Naar de Juiste Plek in samenwerking met MKB Eindhoven die mogelijkheid nu wel biedt. En het is ook fijn dat we dat in samenwerking met twee andere vmbo-scholen doen.”

De Beroepenmarkt is ingepast in het LOB-programma van Yuverta Eindhoven. “We starten in het derde jaar met een beroepsinteressetest en een loopbaangesprek voor alle leerlingen. Dan volgt nu dus de beroepenmarkt en dan hebben we in januari een opleidingsmarkt waaraan zeven vmbo-scholen meedoen. Daar verwachten we ongeveer 1.500 leerlingen en die krijgen op een locatie van het Summa College dan voorlichting van een groot aantal mbo-opleidingen uit de regio. Naast diverse Summa-opleidingen zijn bijvoorbeeld ook St. Lucas, De Rooi Pannen en de Yuverta-mbo-scholen vertegenwoordigd. Ook dat wordt goed voorbereid. De leerlingen schrijven in bij de  opleidingen van hun keuze en de ouders kunnen meekomen naar de avond.”

Evaluatie

“Ik denk dat de Beroepenmarkt een heel waardevolle aanvulling op het oriëntatietraject van onze leerlingen kan zijn. En ik hoop echt dat het een succes wordt en dat onze leerlingen een goed beeld van de beroepen en bedrijven krijgen. En dat het hen inspireert om zich daarna intensief  te oriënteren op de beroepsopleidingen. Natuurlijk gaan we het na afloop goed evalueren in de hoop dat we het dan een plaats geven in onze doorlopende leerlijn.”

Kijk voor de Beroepenmarkt op de website www.kiesjeplek.nl In de agenda vind je ook open dagen en andere oriëntatiemogelijkheden. Onder ‘Kies je Bedrijf’ zie je de bedrijven die deelnemen aan de markt, maar ook andere bedrijven die bijvoorbeeld stageplaatsen, gastlessen, bedrijfsbezoeken en vacatures aanbieden.

Danielle website

danielle blom
Decaan
Yuverta vmbo Eindhoven 
d.blom@yuverta.nl