SAMEN BEREIKEN WE MEER!

Via intensieve regionale samenwerking begeleiden we jongeren naar een startkwalificatie en een passende plek op de arbeidsmarkt.
‘Naar de juiste plek’ is dan ook de naam van deze website, een initiatief van de samenwerkende partijen uit het onderwijs, de gemeenten en het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant.

De (loopbaan)begeleiding stopt niet als een jongere overstapt van de ene onderwijssoort naar de andere of van school naar werk. Een steeds doorlopende loopbaanbegeleiding is nodig en biedt een ‘sluitende aanpak’ om voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Voor meer informatie over het totale programma kun je contact opnemen met Ans Pennartz.

Lees hier het interview met Ans.

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie