ANS PENNARTZ

‘Het moet echt gaan om de jongeren zelf

“Het programma zoals dat in deze regio wordt uitgevoerd, spreekt me erg aan. De scholingsmogelijkheden, de samenwerking met het bedrijfsleven en de professionele communicatie-uitingen, dat komt allemaal goed over.

Ans Pennartz is vol lof over het programma Naar de Juiste Plek, waarvan ze sinds 1 maart 2023 de nieuwe coördinator is. “Het programma eindigt in 2024 en dan moet er nieuw programma geschreven worden dat voortborduurt op het nu. Dus er komt ruimte om te kijken: Waar staan we en wat is er nog nodig? Welke verdiepingsslagen kunnen we nog maken? Het is belangrijk dat ik als coördinator alle betrokken partijen – onderwijs, gemeenten en bedrijven – daarbij zo goed mogelijk weet te verbinden. Dat is ook wel iets dat me drijft: mensen samenbrengen en organisaties verbinden, zodat we het samen beter kunnen organiseren.”

Dat ze de coördinatiefunctie nu zowel in Noord- en Midden-Limburg als in Zuidoost-Brabant uitvoert, kan wat haar betreft ook leiden tot een verdieping van de samenwerking. “In feite zijn de regiogrenzen kunstmatig. De beide regio’s zijn economisch nauw met elkaar verbonden. En jongeren uit Noord- en Midden-Limburg gaan vaak in Eindhoven naar het vervolgonderwijs. Als ze daar uitvallen, worden ze vsv’er in hun woonplaats, Weert bijvoorbeeld of Venlo en Roermond. We hebben al verbinding, hoor, maar we kunnen dat nog verder uitbouwen. We kunnen kennis delen en projectleiders kunnen samen sparren en dat kunnen we dan vertalen naar betere programma’s.”

Andere energie

Wat haar opvalt in de korte tijd dat ze nu actief is in Eindhoven/Helmond: “De Limburgse regio’s krimpen, hier is sprake van groei. Dat geeft een heel andere energie, dat voel je gewoon. En met kennis delen en samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven is men hier al een stukje verder.”

Ans begon haar onderwijsloopbaan in Amsterdam, maar verhuisde al snel weer naar Landgraaf. Ze had zeer uiteenlopende functies, zoals docent economie, projectmanager van een versneld meao-traject voor Rabobank Nederland, directeur van een meao en van een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum en een school voor Praktijkonderwijs. In Maastricht Heuvelland was ze directeur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Sinds 2010 is ze actief als Projectleider terugdringen Voortijdig Schoolverlaten en later als Programmamanager VSN Noord- en Midden-Limburg. “Dus het onderwerp ‘voortijdig schoolverlaten’ gaat al een flinke tijd met me mee. Ik heb in Limburg de overstap vo-mbo in Intergrip geïmplementeerd en ik zit in verscheidene werkgroepen van het ministerie van OCW. Dus het onderwerp vsv gaat me echt aan het hart. Het gaat er daarbij om jongeren naar de juiste plek toe te leiden vanuit een realistisch perspectief. Dat kan een startkwalificatie zijn, maar ook een werkplek waar ze het naar hun zin hebben. Het gaat niet om de cijfertjes, maar om het succes van de jongeren.”

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie