PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring en Disclaimer – download

MKB Eindhoven is uitvoerder van het programma VSV/jongeren in een kwetsbare positie, RMC regio 37 Zuidoost-Brabant hierna te noemen ‘het programma’ en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.
Door het gebruik van deze website of het op andere wijze delen van persoonsgegevens met het programma, stemt de betrokkene in met de inhoud van deze privacyverklaring en disclaimer. Hij/zij wordt daarom verzocht deze verklaring grondig door te nemen.

2.
Het programma verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. We vinden het erg belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

3.
Het programma verwerkt uw persoonsgegevens en gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • communicatie over activiteiten (bijvoorbeeld via e-mailnieuwsbrieven) en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • uitvoeren van statische analyses ter verbetering van de dienstverlening;
  • verbetering van de werking van de website;
  • periodieke benadering voor communicatiedoeleinden, eventueel ook per e-mail, telefoon of post.

4.
Het programma verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • personalia zoals naam, adres, woonplaats, naam van de organisatie, telefoonnummer, en e-mailadres;
  • technische gegevens, zoals het IP-adres en het klik- en surfgedrag.

Het programma bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Ontvangers van een eventuele e-mailnieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden via de speciale afmeldlink.

5.
Alle vormen van persoonsgegevensverwerking vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte, waarbij geldt dat de gegevens op elektronische en/of geautomatiseerde wijze door het programma verwerkt en optimaal beschermd zullen worden. Om ongewenste toegang tot de gegevens en ongewenste verspreiding van de informatie te voorkomen, zijn passende fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen genomen.

6.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u de website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. U kunt cookies eventueel zelf verwijderen van uw computer. Raadpleeg de handleiding van uw browser.

7.
Het programma gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

8.
Op deze site kunnen knoppen worden opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code kan cookies plaatsen. In de privacy-verklaringen van Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter en YouTube (die regelmatig wijzigen) kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze code verwerven.

9.
Deelnemers aan activiteiten worden per e-mail bevestigd en herinnerd per telefoon en/of WhatsApp. Wie deelneemt aan een activiteit van het programma kan gefotografeerd worden. De foto’s kunnen gepubliceerd worden op deze website of op een van de social media kanalen. Als u niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt zijn, kunt u dit aangeven bij een van gastvrouwen/gastheren bij binnenkomst of bij de fotograaf. Ook na afloop van de bijeenkomst kunt u hierover contact met ons opnemen via info@naardejuisteplek.nl De betreffende foto wordt dan verwijderd. Op gebruik van beeldmateriaal dat bezoekers van de activiteiten maken, kan het programma geen invloed uitoefenen.

10.
U kunt het programma verzoeken om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook is het mogelijk verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan. Met het inzagerecht kunt u een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens zijn verwerkt. Het correctierecht geeft u de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kunt u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kunt u vragen de gegevensverwerking te beëindigen. Alle bovengenoemde verzoeken kunt u richten aan: info@naardejuisteplek.nl.

Een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als hij/zij vindt dat het programma hem/haar niet op de juiste manier helpt. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat alle informatie over het indienen van een klacht.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de uiterste zorg en naar beste kunnen samengesteld en wordt zo goed mogelijk bijgehouden en aangevuld. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud onjuist dan wel onvolledig is. Het programma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade in welke zin dan ook die het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden op de website. Hetzelfde geldt ingeval van het niet beschikbaar zijn van de website(s).

Het programma kan niet instaan voor de juistheid van de gegevens op websites van derden, waarnaar wordt gelinkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De inhoud van de website van het programma is auteursrechtelijk en meer in algemene zin intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Enkel met de nadrukkelijke toestemming van het programma kunnen de inhoud van deze website en/of delen daarvan worden gekopieerd en/of verveelvoudigd.