BOUKE VAN GROOTEL

‘Leerlingen zijn blij met deze aanpak’ 

“We besteden op onze school, zeker in het praktijkonderwijs, natuurlijk al veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Dus de vragen die in het MotivatieKompas aan de orde komen, zijn natuurlijk niet nieuw in dat proces. Wel nieuw is dat de leerlingen er nu meer gestructureerd in kleine groepjes mee bezig zijn, gedurende vijf of zes bijeenkomsten in twee weken. Dat is de echte winst. Ze zijn blij met deze aanpak; ze ervaren toch dat ze op deze manier meer persoonlijke aandacht krijgen.”
Bouke van Grootel, decaan voor de afdeling praktijkonderwijs op het Pius X-College in Bladel, volgde de MotivatieKompas-training voor coaches/trainers. Ze ging er daarna mee aan de slag met drie groepjes leerlingen (twee groepjes van zes leerlingen en één van vier), die door collega’s waren aangedragen.
“Het verliep heel goed in die groepjes. De leerlingen waren echt bereid met elkaar in gesprek te gaan en zich kwetsbaar op te stellen. Ik heb het instrument wel wat vereenvoudigd. Het schriftelijke gedeelte, waarin ze zelf alles moeten uitschrijven, heb ik eruit gehaald. Ik heb ze wat meer kruisjes laten zetten in keuzevragen en zelf aantekeningen gemaakt van wat er werd gezegd. Vervolgens heb ik dat voor ze uitgewerkt in een kort MotivatieKompas en daar weer hun reactie op gevraagd.“

Reacties

De gesprekken verliepen soepel en de leerlingen – ook degenen die er eerst niet zo veel zin in hadden – kijken er met een gevoel op terug. Enkele reacties:

  • ‘Ik vond het fijn om te doen en ga het kompas ook zeker gebruiken.’
  • ‘Ik ben er trots op en ga het thuis laten zien.’
  • ’Hé, dit wist ik niet van mezelf, fijn om te weten.’
  • Wat zijn centrale drijfveren die de leerlingen hebben geformuleerd? Een aantal trefwoorden die veel terugkeren: Vertrouwen. Gelijkheid. Gezelligheid. Mezelf zijn. Avontuur. Vriendelijkheid. Samenwerken. Concurrentie. Duidelijkheid. Spanning.
  • En wat houdt ze gemotiveerd? Buiten zijn. Mensen in een groep. Vertrouwd worden. Alleen werken. Muziek. Afwisseling. Familie. Buiten zijn. Spanning.

Structuur en rust

De meeste deelnemende leerlingen wisten vaak al welke kant ze op willen, vertelt Bouke, maar hadden nog wel twijfels over de vraag of ze voldoende begeleiding zouden krijgen en over de omstandigheden waaronder ze in de toekomst hun werk moeten doen. Want veel Praktijkschool-leerlingen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en een zekere rust in de werksituatie. Bouke: “Anderzijds zie je ook behoefte aan een stukje autonomie en de wens om op termijn ook het werk zelf te mogen plannen. Het ging dus vaak over de randvoorwaarden. Het is voor de leerlingen prettig dat ze dit nu duidelijk in een schema hebben staan. Een aantal van hen is zeker van plan om het uitgewerkte MotivatieKompas mee te nemen naar de toekomstige werkgever bij gesprekken over stageplek, baan of bijbaan.”
Hoe het Pius X-College verder gaat met het MotivatieKompas, weet Bouke nog niet precies. “We willen er zeker verder mee, maar we gaan ons nog buigen over de vraag hoe precies. Eigenlijk zou je dit alle leerlingen in het praktijkonderwijs willen aanbieden, maar als je dat klassikaal gaat doen, dan gaat het weer ten koste van de individuele aanpak. Het is zeker de moeite waard om hier op de een of andere manier ruimte voor te maken. En natuurlijk zouden dan ook alle collega’s getraind moeten worden in de toepassing van het MotivatieKompas.”

Meer informatie en aanmelden MotivatieKompas

Bouke_website

Bouke van grootel
Decaan afdeling praktijkonderwijs en
coördinator wereldklassen (jonge anderstaligen)
Pius X-College
b.vangrootel@piusx-college.nl