JUDITH DE KLOE

“Door arbeidsmarktkrapte is begeleiding soms moeilijk”

Elk jaar volgen duizenden studenten van het Summa College een stage bij een bedrijf of instelling. Anderen zoeken eerst een leerwerkplek, zodat ze de beroepsopleiding in een bbl-traject kunnen volgen. Voor de doelgroep ‘kwetsbare jongeren’ is extra begeleiding nodig om een stage- of leerwerkplek te vinden en die ook voor een langere periode vast te houden. In de teams van de verschillende Summa-scholen zijn de docenten beroepspraktijkvorming in eerste instantie belast met de begeleiding van studenten op dit punt, vertelt Judith de Kloe, contractmanager Studentenbegeleiding van het Summa College. “Maar als zij in overleg met de zorgteams inschatten dat er iets extra’s nodig is, kunnen zij ook een beroep doen op externe jobcoaches.” Vaak gaat het dan om jongeren met meerdere problemen, niet alleen op leer- en gedragsgebied, maar ook met problemen thuis of in de persoonlijke sfeer.

Groter netwerk

Via een aanbesteding zijn het Autismepunt in Eindhoven en de regionale organisatie Sterk in Werk (van de Koraalgroep) sinds 2021 de uitvoerders van die extra begeleiding voor een groep van tussen de 200 en 250 studenten. “De jobcoaches die zij inzetten, hebben vaak een wat groter netwerk in het bedrijfsleven, waardoor ze beter in staat zijn om stageplekken of leerwerkplekken te vinden voor deze categorie jongeren”, vertelt Judith. “Ook zijn ze vaak flexibeler inzetbaar. Dat is bijvoorbeeld van belang bij het vinden van leerwerkplekken voor bbl-studenten, iets dat nogal eens in of rond de zomervakantie moet gebeuren.”

Maar lastiger nog dan het vinden van voldoende plekken en het tot stand brengen van de match tussen studenten en bedrijven, is het vasthouden van de stageplekken. Judith de Kloe: “We zien dat het personeelstekort er in veel branches wel toe leidt dat jongeren uit deze doelgroep wat eerder een kans krijgen dan voorheen. Tegelijkertijd is er vaak weinig tijd om de jongeren te begeleiden en dat is ook hard nodig. We streven er natuurlijk naar hen een duurzame plek te kunnen geven. Bijvoorbeeld in de bouw en in de sport- en recreatiesector is die begeleiding nu soms moeilijk te realiseren, omdat de mensen het er zo ontzettend druk hebben. En begeleiding is juist voor deze kwetsbare jongeren zo belangrijk om succesvol te zijn op de leerwerkplek of stage.”

Vinger aan de pols

De taak van Judith is niet alleen het ‘inkopen’ van de jobcoaches; ze blijft gedurende het jaar ook de vinger aan de pols houden. “We hebben ook een verantwoordingsplicht, omdat we werken met subsidiegeld. In de jaren 2021 en 2022 is dit gefinancierd vanuit de middelen van het programma Naar de Juiste Plek. We zijn nu met de gemeente Eindhoven in gesprek over financiële middelen om deze zo noodzakelijke vorm van begeleiding te kunnen voortzetten.” Maar ook houdt ze goed contact met de scholen en de jobcoaches over de voortgang en resultaten van het werk. “We kijken ook welke trends we signaleren. Dat is bijvoorbeeld de toename van die multiproblematiek bij de studenten. Er zijn vaak meerdere gesprekken per student nodig om een stageplek te vinden en te borgen. Daarnaast is een goede informatieoverdracht tussen alle betrokkenen, ook binnen de docententeams, belangrijk.”

Vanuit het Autismepunt worden twee jobcoaches ingezet voor de Summa-studenten en vanuit Sterk in Werk drie tot vier. “Hoewel het soms door allerlei factoren nog wel voorkomt dat een jongere de leerwerkplek/stage moet beëindigen, slagen ze er bijna altijd wel in om studenten geplaatst te krijgen en succesvol te begeleiden.” 

Judith-de-Kloe

judith de kloe
Contractmanager Studentenbegeleiding
Summa College  

jg.dekloe@summacollege.nl