CHRISTINA MAVRIDOU

“Wij leggen een stukje van de puzzel”

“We werken vanuit het Doorstroompunt – voorheen het RMC – natuurlijk samen met heel veel verschillende partners in het onderwijs, maar ook met de jeugdhulpverlening, met zorginstellingen en met bedrijven in de regio. Het is een ingewikkeld en complex werkveld met veel organisaties die allemaal hun eigen prioriteiten hebben. Wij leggen een stukje van de puzzel, dus nauwe samenwerking is echt heel hard nodig. Dat betekent dat je voortdurend verbinding moet zoeken en je steeds moet afvragen: hoe kunnen we het samen nóg beter doen voor die jongeren die zoekend zijn.”

Korte lijnen

Christina Mavridou praat gepassioneerd over haar werk als regiocoördinator Doorstroom bij Doorstroompunt in Eindhoven (voorheen RMC regio 37). “Onze mensen zoeken uitgevallen jongeren thuis op en helpen ze dan op weg naar een traject in het onderwijs of de arbeidsmarkt. Maar soms begeleiden we ze ook naar jeugdhulpverlening of zorg. Dus we hebben korte lijnen met heel veel verschillende organisaties en mensen. Die samenwerking is heel goed, ik krijg daar echt energie van. Aan de andere kant moet je ook realistische verwachtingen hebben. Organisaties hebben soms verschillende prioriteiten, te weinig budget of hebben te maken met regelgeving. Dan moet je kijken wat haalbaar is, compromissen sluiten of soms iets anders proberen.”

Goed op weg

Het betekent dat het ideaal om jongeren snel naar de juiste plek te begeleiden niet altijd waargemaakt kan worden. Christina: “Ik ben tevreden over die ketensamenwerking, zeker als je ziet met hoeveel partijen je te maken hebt. Maar een deel van de tijd gaat toch ook op aan troubleshooting. En het tempo dat je graag zou willen, haal je niet altijd. Maar ik zie bij alle partners veel passie en betrokkenheid. We zijn goed op weg met elkaar, er ligt een goede basis, maar we zijn er nog niet natuurlijk. Ik zou wensen dat we op uitvoerend en tactisch niveau nog iets nieuwsgieriger naar elkaar zouden worden: waarom doe je dit op deze manier? Wat zouden we daarvan kunnen leren of wat zouden we eraan bij kunnen dragen? Dat zou vast nog verbeteringen kunnen opleveren.”

Cohort 2022 project

Van de twaalf doorstroomcoaches van Doorstroompunt zijn er momenteel vier druk bezig met een project dat is gericht op jongeren die in coronatijd (cohort 2022) zijn uitgevallen. Het project is geëntameerd vanuit het ministerie van OCW, dat er ook extra budget voor beschikbaar stelde. Twee medewerkers proberen in contact te komen met de ruim 400 jongeren (vsv’ers en jongeren in een kwetsbare positie) en bezoeken hen zo mogelijk thuis. Twee andere medewerkers begeleiden de jongeren die daarvoor openstaan naar een traject richting school, arbeidsmarkt of hulpverlening.
“Dat moet snel en effectief, want we hebben vijf maanden de tijd gekregen om die jongeren te bereiken en naar een traject te begeleiden. Ook daarvoor is natuurlijk veel contact met partners in de keten nodig. De projectperiode loopt voor ons in januari af. De trajecten bij de partners lopen langer door natuurlijk”, vertelt Christina. Het is nu nog te vroeg om de balans op te maken, maar de verwachting is wel dat een goed resultaat wordt gerealiseerd. 

Christina Mavridou

CHRISTINA MAVRIDOU
Regiocoördinator Doorstroom
Gemeente Eindhoven
  
christina.mavridou@eindhoven.nl