DEBORAH LAGRAVIERE

“Leerlingen op weg helpen op de beroepenmarkt”

Zo’n 150 leerlingen van vso-school De Korenaer in Eindhoven nemen deel aan een uitstroommarkt (deze maand) en een beroepenmarkt (in maart) die de school zelf organiseert. Op de uitstroommarkt wordt breed aandacht besteed aan de mogelijkheden na de school, zoals vervolgopleidingen in het mbo. Ook het UWV is bijvoorbeeld aanwezig om informatie te geven over het doelgroepenregister. Op de beroepenmarkt in maart geven bedrijven informatie over de beroepen die zij in de toekomst aan de leerlingen te bieden hebben.

Ter voorbereiding van de organisatie namen de stage- en loopbaanbegeleiders Deborah Lagraviere en Henri Schellekens deel aan de workshop ‘Leerlingen helpen op de beroepenmarkt’, onderdeel van het programma Naar de Juiste Plek. Deborah: “Het was een hele inspirerende training. Er komt altijd heel wat kijken bij de organisatie van dit soort markten. Dat vraagt een goede voorbereiding in de richting van alle betrokkenen. Zeker voor onze leerlingen is dat belangrijk. Voor hen is een open dag op een mbo-school of een bedrijfsbezoek vaak heel spannend. Een beroepenmarkt in eigen huis is daarom een mooie, maar soms ook nog spannende eerste stap. Daarom is het belangrijk dat wij de drempels zo laag mogelijk maken door ze er goed op voor te bereiden. Gelukkig hebben we een goed team van docenten en mentoren die daar allemaal graag aan meewerken. Het is de taak van Henri en mij om de processen zo goed mogelijk te stroomlijnen.”

Toespitsen

De docenten bereiden het bezoek zo goed mogelijk voor in de lessen. Welke bedrijven en beroepen zijn er, wat voor vragen zou je kunnen stellen, zijn dan elementen die aan de orde komen. “Maar het is belangrijk dat docenten en mentoren ook op de beroepenmarkt zelf in de gaten houden hoe het loopt en waar nodig de leerlingen begeleiden en op weg helpen. Dus daar besteden we ook aandacht aan in de voorbereiding. Een fijne tip die we uit de training hebben opgepikt om te voorkomen dat we als docenten vooral met elkaar praten of direct op de koffie afgaan”, aldus Deborah.

Tenslotte moeten ook de aanwezige bedrijven goed voorbereid worden op de vragen die ze kunnen verwachten en op het aanspreken van de doelgroep. “In de training werden de tips heel goed toegespitst op de taken en de rollen van de verschillende groepen. Dat was echt heel helpend. Het is belangrijk om bijvoorbeeld met de deelnemende bedrijven vooraf goed te bespreken wat het niveau van de leerlingen is en hen te vragen om beroepen te presenteren die daarop aansluiten”, vervolgt Deborah, “zodat de leerlingen wel kennismaken met realistische mogelijkheden. Natuurlijk is het ook niet verkeerd om aan te geven dat ze later misschien een stap verder kunnen zetten. Maar ze moeten zich wel realiseren dat het altijd stapsgewijs gaat.”

Samenwerking

Deborah Lagraviere neemt dit jaar ook deel aan de leergang ‘Samenwerken zonder Schotten’, ook een activiteit van Naar de Juiste Plek. “Het is echt een meerwaarde om met verschillende partijen te ontdekken waar die schotten staan en straks samen na te denken over de vraag hoe we ze gaan wegwerken. We prikkelen en inspireren elkaar en werken aan een hecht netwerk. Voor mij is het bijvoorbeeld heel bijzonder om in contact te komen met iemand van het Doorstroompunt (voorheen RMC) van onze regio. Zij hebben natuurlijk een veel groter speelveld dan wij op onze betrekkelijk kleine vso-school, maar het is mooi om te zien dat we allebei heel druk zijn om jongeren te begeleiden naar de juiste plek. En dat we elkaar daarbij kunnen versterken. Een duurzaam netwerk kan daar heel goed bij helpen. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de leerlingen niet kwijtraken.”

Deborah Lagraviere nw

deborah lagraviEre
Stage- en loopbaanbegeleider
vso De Korenaer
  
deborah.lagraviere@aloysiusstichting.nl