VINDPLAATS

Hier vind je meer informatie over en rond het programma ‘Voorkomen voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’. Regelmatig worden er nieuwe documenten of bestanden geplaatst, zodat de ‘Vindplaats’ zich ontwikkelt tot dé plek voor kennisdeling.