#OP DE JUISTE PLEK

Kevin van Leeuwen (26), ondernemer EduSkoel

Er zijn momenten geweest waarop het succes voor hen ver weg leek. Nu zijn deze jongeren toch met passie aan de slag. In een bedrijf, voor een organisatie of op school. En ze kijken met vertrouwen naar de toekomst. Dankzij hun eigen inzet én dankzij een extra steuntje in de rug van mensen in hun omgeving.

KevinvanLeeuwen
“Kevin heeft ons indertijd verrast toen hij als 14-jarige vroeg hoe hij een rekening naar school moest sturen. Wij hadden geen idee, maar hij bleek een computerprogramma geschreven te hebben. Natuurlijk waren we supertrots op hem. Het is mooi om te zien hoe zijn enthousiasme leidt tot iets waar anderen wat aan hebben. We hebben hem alle ruimte gegeven en hem zo goed mogelijk begeleid. Zo heb ik in de beginfase geholpen met gesprekken op andere scholen. Ik denk dat hij zijn programmeerkwaliteiten soms nog wat onderschat.”
“Ik heb mezelf op het vmbo leren programmeren. De directeur van de school vroeg me toen ik 14 jaar was een programma te ontwikkelen voor de organisatie van voorlichtingsavonden. Dat heb ik gedaan. Het hele proces is daarmee gedigitaliseerd en het programma wordt op veel scholen gebruikt. Dat heeft geleid tot mijn bedrijf EduSkoel. Nu ga ik een platform ontwikkelen dat voortijdige schooluitval van leerlingen terug moet dringen. Dat kan het onderwijs een hoop geld besparen. Ik zie mezelf als innovator die mogelijkheden voor nieuwe producten ziet.”
“Het enthousiasme van Kevin heeft indertijd de doorslag gegeven bij de keuze voor zijn programma. Het is toch heel knap om op die leeftijd iets dergelijks te ontwikkelen. Natuurlijk waren er in de aanloopfase wel eens wat dingetjes, maar hij wist dat altijd heel snel op te lossen. En het programma deed wat het moest doen. Ik had er vertrouwen in en heb hem altijd zo goed mogelijk geholpen door een beetje met hem te sparren. Collega-decanen zeiden later: het is toch goed dat je het hebt doorgezet.”

Kevin, van scholier ondernemer tot innovator

Kevin van Leeuwen was in de ogen van zijn ouders een onopvallende vmbo-leerling. Hij bracht wel veel tijd achter de computer door, maar ze hadden niet in de gaten dat hij zichzelf had leren programmeren. “Het kwam bij ons dan ook als een enorme verrassing toen hij – als 14-jarige – kwam vragen hoe hij een rekening naar de directeur van school moest sturen”, vertelt vader Aad van Leeuwen. Kevin bleek voor zijn school – Het Kwadrant in Weert – een programma ontwikkeld te hebben voor aanmelding voor de voorlichtingsavonden rond studie- en beroepskeuze. Het hele proces van aanmelding, keuzes maken, indeling, roostering en aanwezigheidsregistratie werd daarmee gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Kevin: “Ik was naar de directeur van de school gegaan met de vraag waarom we onze cijfers nog niet online konden bekijken. Dat vond hij nog te gevaarlijk, maar hij vroeg me wel de decaan te helpen die elk jaar de voorlichtingsavonden moest organiseren.” Kevin ging aan de slag, ontwikkelde een programma op maat en mocht dus een factuur sturen. Zijn ouders stonden perplex. Vader Aad: “Ik dacht: wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Ik heb mezelf leren programmeren, vertelde hij. Fantastisch natuurlijk, dan sta je als ouders op een kruispunt: ga je ruimte geven of ga je inperken? Wij zijn gelukkig allebei van ruimte geven, dan komen mensen beter tot ontplooiing. Het oprichten van een eenmanszaak, dat gaat juridisch niet als je 14 bent, dus we hebben het bedrijf eerst op mijn naam gezet. We hebben hem begeleid omdat er natuurlijk financiële en juridische aspecten aan zitten. Mijn vrouw deed bijvoorbeeld de boekhouding. Op de dag dat Kevin 18 werd, zijn we naar de Kamer van Koophandel gegaan en hebben de zaak op zijn naam overgezet.”

Vermarkten
Intussen had Kevin met hulp van zijn vader het programma al vermarkt naar meerdere vo-scholen. “Ik ben toen ook met mbo-scholen in contact gekomen. Die hadden vergelijkbare behoeften. Hun vakdocenten moesten weer gematcht worden aan die voorlichtings-bijeenkomsten”, legt Kevin uit. “Daarmee ontstond een tweede dienst, het voorlichtersweb. 

Nu heb ik landelijk toch 145 vo-scholen die mijn platform gebruiken en dan nog een aantal mbo’s, hbo’s en universiteiten die van voorlichtersweb gebruik maken.”

Zijn vader Aad – ondernemer sinds 1992 – hielp in de beginfase met de acquisitiegesprekken. “Ik merkte dat Kevin wel binnenkwam bij de scholen, maar dat het moeilijk was het product echt te verkopen. Ik heb toen gezegd: geef die demonstratie dan eens aan mij. Toen werd me duidelijk dat hij vanuit zijn enthousiasme vooral over het programmeren ging vertellen, terwijl er gebruikers aan tafel zaten die wilden weten: wat is ons voordeel en werkt het eigenlijk gemakkelijk? Dus toen ben ik een paar keer mee geweest om te helpen bij die gesprekken.”

Bij een van die eerste gesprekken zat decaan Marcel Kalkers van het Vakcollege Eindhoven aan tafel. “Die omarmde het idee en zag de meerwaarde voor de decanen in. Hij vond het ook geweldig dat een jonge jongen dit ontwikkeld had. Hij heeft Kevin als een mentor geholpen, terwijl hij dus niet bij hem op school zat.”

Marcel Kalkers, tegenwoordig ook docent op het Summa College: “Kevin was heel enthousiast en hij kon tijdens die eerste presentatie eigenlijk op alle vragen antwoord geven. Echt wel bijzonder voor zo’n jonge gast. Toen we het programma gingen testen, liepen we in de praktijk natuurlijk wel eens tegen een probleempje aan. Maar hij wist dat altijd in no-time op te lossen, als het moest midden in de nacht. Dat hoorde misschien ook wel bij die leeftijd; die slordigheidjes zitten er nu niet meer in. Hij is nu helemaal gefocust op zijn bedrijf.”

Structuur aanbrengen
Want inmiddels heeft Kevin na het vmbo ook het mbo (media- en applicatieontwikkeling op SintLucas in Eindhoven) en het hbo (informatica op Avans) afgerond. “Op het hbo heb ik geleerd meer structuur aan te brengen. Met programmeren kun je alle kanten op, dus je hebt structuur nodig. Ik zie mezelf niet als een echte nerd. Ik kan de business goed begrijpen. Je moet niet alleen uitgaan van het probleem dat je ziet, maar ook dieperliggende problemen analyseren. 

Op het hbo heeft hij leren studeren, waar hij op het mbo veel tijd had om er veel leuke dingen naast te doen. Een van die leuke dingen was deelname aan een masterclass van Facebook-topman Marc Zuckerberg, eigenlijk alleen bedoeld was voor hbo’ers en universitaire studenten. “Ik mocht er toch heen, dat was supergaaf. We moesten op die bijeenkomst ook programmeren. Op een gegeven moment kwam hij naast me staan en zei: Je bent heel getalenteerd, wil je niet mee naar Amerika?”

Maar de toen 16-jarige Kevin had net zijn woord gegeven aan een stagebedrijf in de regio, zei hij tegen Zuckerberg, en vond dat hij het niet kon maken om dat bedrijf in de steek te laten.

Zo bleef Kevin de focus op het Nederlandse onderwijs houden en staat hij nu aan het begin van een nieuwe stap: het ontwikkelen van een platform voor loopbaanbegeleiding. Het programma ‘Naar de juiste plek’ fungeert hierbij als opdrachtgever. Zijn ambitie is niet gering: het ontwikkelen van een optimaal digitaal leerlingendossier, het bijhouden van alle data uit de leerloopbanen en het koppelen ervan aan voorspellende software. “Op die manier kunnen leerlingen er sneller achterkomen welke opleiding het best bij hen past en kan voortijdige uitval teruggedrongen worden.” Hij speelt nu ook in op de coronacrisis met het ontwikkelen van online voorlichtingstools.

Uitgroeien
“Ik hoop dat mijn bedrijf EduSkoel kan uitgroeien tot een bedrijf met zo’n 20 mensen. Ik zie mezelf dan niet in de rol als directeur, maar meer als innovator die nieuwe kansen ziet en daar samen met programmeurs nieuwe producten voor ontwikkelt.” Vader Aad: “Dat is denk ik wel zijn onderscheidend vermogen. Hij ziet mogelijkheden en kan die vertalen in een product.” Mentor Marcel: “Ik ben echt trots op wat hij tot nu toe ontwikkeld heeft en ik hoop als adviseur nog een beetje bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.”

Meer over het bedrijf: www.eduskoel.nl

Lees meer verhalen van jongeren