LEERGANG ‘REGIONAAL SAMENWERKEN VOOR EFFECTIEVE BEGELEIDING JONGEREN’

In Eindhoven is de leergang ‘Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren’ van start gegaan. Aan de leergang doen in deze ronde de volgende scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs uit de regio Eindhoven mee: MBS Eindhoven, Pius X College, Het Dok, PWA College, De Taalbrug, Zuiderbos, Kempenkind, Berkenschutse, Mytylschool, Pro Eindhoven, De Korenaer.

Vanuit elke school nemen een kartrekker loopbaanbegeleiding en een arbeidstoeleider deel. De deelnemers gaan in de leergang aan de slag met hun centrale thema: versterking van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in de eigen school en in de regio. De leergang heeft drie uitgangspunten: ONTMOETEN, VERDIEPEN, VERANDEREN. De deelnemers leren elkaar kennen en leren van elkaar. Zij werken aan visievorming en verdiepen zich in het onderwerp, onder meer aan de hand van een masterclass en een themabijeenkomst. Vervolgens maken ze een plan van actie waarmee zij ook echt wat kunnen veranderen in de eigen school en regio. Belangrijk onderdeel is op welke wijze zij collega’s en directies mee kunnen nemen in de gewenste veranderingen. Voor dit onderdeel bereiden de deelnemers een pitch voor waarin zij directie overtuigen van de geplande veranderingen.

De leergang ‘Regionaal Samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren’ is zeer geschikt om in te zetten op diverse vraagstukken in de regio. Het kan de samenwerking versterken tussen ketenpartners zoals onderwijs, leerplicht, gemeente/participatiebedrijf, bedrijfsleven, zorg. Doel is bij te dragen aan het versterken van de sluitende aanpak voor jongeren! De scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben ervoor gekozen de leergang in te zetten om te werken aan hún centrale thema: loopbaanbegeleiding. Hiermee maken zij de leergang op maat voor hun eigen veranderbehoefte.

Zie jij als professional een vraagstuk dat ook aandacht verdient in jouw werkveld? Of heb je belangstelling voor een mogelijke tweede leergang? Laat het ons weten!

Meer informatie over de leergang