ISOLDE SCHEIJVENS

‘Vaak zeggen ze: nu even niet, bel later nog maar eens’

“Het valt niet altijd mee om snel contact te krijgen met studenten die bij ons zijn uitgevallen. Op standaard-mailtjes reageren ze vaak niet en de telefoon wordt ook niet altijd opgenomen. Ik heb nu een standaard-appje ontwikkeld, daar reageren ze vaak wel op”, vertelt terugkomcoach Isolde Scheijvens van het Summa College. “En dan zijn de meesten toch blij met het contact. Ik heb soms hele mooie gesprekken. Juist omdat ze gebeld worden, gaan ze weer denken over een vervolgopleiding. Vaak zeggen ze de eerste keer wel: nu even niet, ik ben net een maand aan het werk, maar wil je over een tijdje nog eens bellen? En dan bel ik een paar maanden later weer.”

“Ik vraag altijd eerst wat ze op dat moment doen. Ze werken dan al vaak, bijvoorbeeld in de horeca, en dan geef ik een compliment: ”Wat goed! En vind je het ook leuk?” Ze zijn wel verbaasd over die positieve benadering. Dat je niet meteen begint te zeggen dat ze eigenlijk weer naar school moeten. Maar je merkt dat ze na een aantal maanden toch zelf weer over een opleiding nadenken. Gisteren had ik kennelijk een telefoontje gemist van een jongere en die stuurde me nu zelf een appje: doen we hier nou nog iets mee? Dus blijkbaar wil hij wel iets, dat is toch leuk”.

Door haar contactennetwerk binnen het Summa College kan Isolde, die ook zorgcoördinator voor de opleiding Summa Engineering en Laboratorium is, makkelijk een linkje leggen voor jongeren die weer interesse hebben. “Maar ik spreek ook jongeren die hele mooie plannen hebben en die echt helemaal klaar zijn met school. Ja, wie ben ik dan om te zeggen: je moet en zal weer naar school!”

Diverse redenen

De uitvalredenen zijn divers, maar de grote categorieën zijn en blijven toch: verkeerd gekozen op de eerste plaats en persoonlijke, vaak psychosociale problemen als tweede. “Daar schrik ik wel eens van: hoeveel jongeren stoppen door somberheid, depressie, angst of prestatiedruk. Je ziet in die groep ook veel studenten met een vorm van autisme, zeker bij opleidingen als Techniek en Laboratorium. Ze hebben vaak vrij hevige verschijnselen die het hen vaak moeilijk maken om in reguliere setting verder te studeren. Het is toch moeilijk voor iedereen maatwerk te bieden. Die groep ‘verkeerd gekozen’, dat zijn vaak wel degenen die een nieuwe keuze maken, soms ook in het verlengde van wat ze gedaan hebben. Maar die andere groep is moeilijker te helpen voor ons. Vaak zijn er ook al andere hulpverleningsorganisaties betrokken.”

250 uitvallers

Bij het Summa College zijn sinds de start van het schooljaar in september inmiddels 251 studenten uitgevallen. Van hen is een aantal al weer ingeschreven bij een andere opleiding, waardoor er nu 165 studenten staan geregistreerd als ‘potentiële uitvaller’. Pas als ze 1 oktober van dit jaar niet staan ingeschreven bij een opleiding, gelden ze echt als voortijdig schoolverlater. De registratie gebeurt met een speciale module in Intergrip (het softwareprogramma waarmee ook in regio onder meer vsv wordt geregistreerd): Grip VSV MBO, een databron voor zowel de mbo-scholen als het Doorstroompunt.

Isolde: “Ik hou de uitvalredenen daarin bij, want die kan ik terugvinden in ons leerlingvolgsysteem Eduarte. Maar in het kader van een project binnen Summa voer ik ook gesprekken met uitgevallen studenten die zorgcoördinatoren van onze opleidingen bij mij aanmelden. We moeten dat nog wat beter stroomlijnen, want ik kan in die acht uur die ik ervoor heb, hooguit twee of drie afspraken doen naast de administratieve taken. We gaan daarover binnenkort in gesprek, ook met de coördinator van het Doorstroompunt. Want vanuit het Doorstroompunt worden ook jongeren benaderd en bezocht. Dus het is nog een beetje zoeken wie wat doet. Het is een enkele keer wel eens voorgekomen dat iemand twee keer is gebeld, maar ze waarderen ook dan toch wel de extra service vanuit Summa.”

Structurele verbeteringen

Natuurlijk zijn er ook structurele verbeteringen mogelijk om uitval te voorkomen, maar dat ligt vaak ingewikkeld. “Hoeveel voorlichting je ook geeft over opleidingen en beroepen, het blijft voor een jongere toch moeilijk kiezen. Een richting lijkt vaak leuk op een open dag of een beroepenmarkt, maar als ze dan in een eerste jaar toch nog veel theorie krijgen, dan vinden ze dat niet altijd leuk. Ook bij bredere opleidingen zie je toch wel uitval omdat ze iets anders verwacht hadden. En als je dan vraagt: wat had je dan verwacht, weten ze het vaak niet. Heel eerlijk gezegd: ik vind soms ook wel eens dat jongeren snel opgeven. Niet alles kan altijd leuk en dynamisch zijn, dus je kunt ook wel eens zeggen: kom, zet nou even door, dan heb je straks toch een mooi diploma. En je hoeft echt niet je hele leven hetzelfde beroep uit te oefenen.” 

Isolde_SCheijvens

ISOLDE SCHEIJVENS
Terugkomcoach & Zorgcoördinator
Summa College
ijg.scheijvens@summacollege.nl