BERNADETTE BARTELINGS

Gedurende drie dagen in de week ga ik jongeren, tussen 16 en 23 jaar, die overstappen van school naar een andere onderwijsinstelling, werk of dagbesteding monitoren om te voorkomen dat ze om welke reden dan ook vastlopen. In oktober 2019 hebben de verschillende partners in de regio afspraken gemaakt over een goed afgestemde begeleiding. In een digitaal volgsysteem kunnen we de jongeren blijven volgen. We willen met elkaar in verbinding blijven en van elkaar leren hoe we de jongeren het beste kunnen ondersteunen. Met als belangrijkste doel: jongeren op een duurzame ‘juiste plek’ plaatsen. Samen zetten we in op een sluitende aanpak om uitval te voorkomen. Dankzij de goede afstemming van de ketenpartners krijgen ze optimale begeleiding op weg naar die juiste plek. Een plek waar ze zichzelf kunnen kwalificeren in het onderwijs of bouwen en ontwikkelen op een duurzame arbeidsplaats.

We richten ons nu nog op jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs, praktijkschool en entree-opleidingen, maar binnenkort komt er binnen de regio aandacht voor de jongeren die binnen het regulier onderwijs op vmbo-basisniveau uitstromen. Ook deze doelgroep is kwetsbaar en heeft een goede begeleiding nodig bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en om te voorkomen dat ze vroegtijdig uitvallen.

Graag draag ik bij aan het creëren van een sterk netwerk rondom de begeleiding van de jongeren. Met veel zin en energie zet ik me in voor een snelle en praktische verbinding die jongeren ‘naar de juiste plek’ brengt!

Bernadette Bartlings

bernadette bartelings
Coördinator overstap vso/pro-entree

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie