BLOG | WAT EEN GEWELDIGE INZET!

Een jaar vliegt voorbij en een schooljaar zeker! Het eind van 2023-2024 begint al weer in zicht te komen. De examens zijn grotendeels voorbij en het wachten is op de uitslag, voor veel leerlingen een spannende periode. Maar ook voor ons als professionele begeleiders is dat een periode met veel druk en extra vergaderingen en besprekingen. Docenten, decanen en coaches delen straks mee in de blijdschap van de geslaagden, maar voelen ook de teleurstelling en het verdriet van de jongeren die het (net) niet haalden of die nog geen plek hebben in vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt. Als dat extra kwetsbare jongeren zijn, dan voelt dat soms nog net even pijnlijker aan.

Daarbij ligt natuurlijk ook ons eigen werk langs de meetlat. In de vorige Netwerker gaven we al gegevens over de ontwikkeling van voortijdig schoolverlaten. En we zijn druk met het evalueren van ons programma Naar de Juiste Plek. Hebben onze extra inspanningen resultaat gehad? Kunnen we dat voldoende kwantificeren en op basis daarvan tot andere inzichten of tot verbeteringen komen? Het hoort er allemaal bij en soms kunnen we – net als de jongeren voor wie we werken – blij zijn met de behaalde resultaten. Maar soms voelen we ook teleurstelling, omdat we net niet bereikt hebben wat ons voor ogen stond.

Een ding staat voor mij als een paal boven water. Ook het afgelopen jaar is op alle niveaus in scholen, in overheidsinstellingen en in bedrijven keihard gewerkt om leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Om ze binnenboord te houden of om ze een warme en veilige overstap te bieden. Wat een geweldige inzet heb ik gezien bij docenten, decanen, overstapcoaches, begeleiders in Plusvoorzieningen, begeleiders in bedrijven, managers, bestuurders en de medewerkers van het Doorstroompunt! Met in veel gevallen een positief resultaat. De realiteit is helaas ook dat het niet altijd lukt, omdat de individuele en maatschappelijke problemen behoorlijk weerbarstig zijn. Of omdat onze organisatievormen, systemen en regels (nog) niet altijd meehelpen. Maar ik heb het afgelopen jaar in deze regio een grote bereidheid geproefd om samen nog een tandje bij te schakelen en nog intensiever samen te werken. Om open te staan voor elkaar, informatie en werkwijzen met elkaar te delen met maar één doel: zo veel mogelijk jongeren te begeleiden naar de voor hen juiste plek. Dank daarvoor! Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in de volgende programmaperiode samen voor het beste resultaat gaan.

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie