BLOG | AANDACHT IS GOUD WAARD

Ontmoeting maakt iets los bij mensen. Kortgeleden hadden we een eerste bijeenkomst van alle overstapcoaches in voortgezet (speciaal) onderwijs en beroepsonderwijs in de subregio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. In koppels verzorgen ze een ‘warme overdracht’ van leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij de overstap van de ene school naar de andere. Nu waren ze dan voor het eerst als groep bij elkaar, een kleine veertig professionals, plus de coördinatoren die hen in dat belangrijke werk ondersteunen. Je kon merken dat het die overstapcoaches goed deed om elkaar te ontmoeten buiten het dagelijks werk en ook wat waardering te ontvangen. Het doet iedereen natuurlijk goed om eens te horen: jullie doen waardevol werk, ga daar mee door!

Motivatie

De inleiding van coach Patty van Baalen over motivatie sloot daar goed op aan. Motivatie ontstaat door een samenspel van relatie/verbondenheid (ik hoor erbij), competentie/trots (ik kan het zelf) en autonomie/zelfstandigheid (ik kan kiezen). En de belangrijkste basis voor positieve verandering is gelegen in – zoals zij dat noemde – authentieke aandacht. Dat geldt voor leerlingen en studenten, maar natuurlijk ook voor professionals. “Wat aandacht krijgt, groeit” is een bekend gezegde. En dat komt ook dicht in de buurt van het motto van ons programma Naar de Juiste Plek: ‘Zie mij staan en vind elkaar’. Mijn praatje voor de coaches heb ik dan ook besloten met een opmerking die ik ooit hoorde: als iemand je in jouw leven echt ziet staan, dan kan die het verschil voor jou maken. En voor onze jongeren zou zo iemand zomaar de overstapcoach kunnen zijn.

Gouden driehoek

Dat er afgelopen schooljaar hard is gewerkt door die overstapcoaches, blijkt wel uit de cijfers van de overstapmodule v(s)o-mbo. Daarin zijn alle jongeren uit onze regio die vanuit vmbo, vso en praktijkschool overstappen naar een vervolgopleiding ‘ingevoerd’ en dat zijn er maar liefst 4.242. Van hen is, begin oktober, anderhalf procent – ongeveer 60 jongeren – nog niet op een vervolgopleiding aangekomen. Dat is toch een klein percentage, mede dankzij de ondersteuning van de overstapcoaches en medewerkers Leerplicht, die nu nog volop aan het werk zijn. Natuurlijk weet ik ook dat van degenen die wel zijn aangekomen, een aantal jongeren weer zal uitvallen. Maar ik vertrouw erop dat de Gouden Driehoek (de samenwerking tussen v(s)o, mbo en Leerplicht/Doorstroompunt) er alles aan zal doen om ook deze jongeren weer op te vangen en uiteindelijk toch op een goede manier te laten landen op de juiste plek.

En dat is goud waard!

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie