BLOG | SAMEN PERSPECTIEF BIEDEN

De start van het nieuwe schooljaar ligt inmiddels achter ons. We zijn allemaal weer op stoom gekomen, ook in ons programma Naar de Juiste Plek. Het blijft een enorme uitdaging om er met elkaar voor te zorgen dat elke jongere op de juiste plek terechtkomt in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in een combinatie van leren en werken. Het is duidelijk dat de coronajaren in het hele land weer hebben geleid tot een stijging van het aantal voortijdige uitvallers, waar we de jaren daarvoor een daling wisten te realiseren.  

De toenemende persoonlijke problematiek bij veel jongeren, maar ook de stijging van het aantal gezinnen dat te kampen heeft met armoede en achterstand, maken ons werk evenmin gemakkelijker. Het vraagt van ons extra inspanningen en motivatie.

Jongeren bereiken

Dit jaar gaat er natuurlijk opnieuw het een en ander veranderen. De RMC’s worden Doorstroompuntregio’s en de mensen die er werken, heten voortaan doorstroomcoaches. Daarom hebben we onze doorstroomcoaches op de scholen in onze regio’s nu omgedoopt tot ‘overstapcoaches’. Het werk verandert niet. Voor ieder van ons geldt: wat onze functie ook is, het allerbelangrijkste is dat we onze jongeren zien staan en weten te bereiken.

Sluitende aanpak

Ons gezamenlijke programma ‘Naar de Juiste Plek’ gaat alweer bijna zijn laatste jaar in, dus we blijven werken met de instrumenten en maatregelen die in ons uitvoeringsplan staan opgenomen, zoals overstapcoaching, goede monitoring, Plusvoorzieningen, etc. Ook verdere versteviging van de samenwerking met het regionale midden- en kleinbedrijf, die in onze regio’s al op goed niveau staat, blijft een speerpunt. Met elkaar blijven we ons sterk maken voor een sluitende aanpak waarin we niemand over het hoofd zien.

Aan de voorkant meedenken

De regeling voor het verlengingsjaar voor schooljaar 2024-2025 wordt binnenkort gepubliceerd. De verwachting is dat we zoveel mogelijk op basis van het huidige uitvoeringsprogramma blijven werken. Voor het nieuwe vsv programma 2025-2029 gaan we binnenkort al aan de slag met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van de kaders. We willen aan de voorkant zoveel mogelijk mensen van de samenwerkingspartners betrekken en uitdagen om mee te denken. Want alleen samen kunnen we goede resultaten boeken en zoveel mogelijk jongeren perspectief bieden.

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie