WORKSHOP: VOORBEREIDEN VAN BEROEPENMARKTEN: PRAKTISCHE TIPS!​

Dinsdag 21 mei | inloop 13.00 uur | workshop 13.30-17.00 uur | Eindhoven

Op beroepenmarkten kunnen leerlingen op een laagdrempelige manier kennismaken met meerdere beroepen en/of werkvelden. Om optimaal rendement te halen uit dit instrument is een goede voorbereiding en nazorg van belang.

Tijdens deze workshop komen onder meer de volgende aandachtspunten aan bod:

  • Welke rol spelen beroepenmarkten in het loopbaanbegeleidingsproces?
  • Wat is precies de informatiebehoefte van leerlingen en ouders?
  • Hoe bereid je de leerlingen goed voor op hun bezoek? (hiervoor is een lesbrief en een beroepenkaart beschikbaar)
  • Hoe leg je contact met bedrijven, wat is hun informatiebehoefte en hoe zorg je ervoor dat je met hen duurzame relaties opbouwt?
  • Hoe borg je de resultaten van het bezoek en kun je het proces van studie- en/of beroepskeuze verder verbeteren?
  • Wie doet wat in de organisatie voor, tijdens en na de beroepenmarkt?

Over de cursusleiders
De workshop wordt geleid door ervaren experts Martha Hoebens en Anouk Timmers van Bedrijf in de Klas, die hun uitgebreide kennis en praktische tips delen.

De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro, maar is gratis voor begeleiders en docenten van vmbo-scholen in Zuidoost-Brabant. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding; daarin wordt ook de locatie bekendgemaakt. Bij te veel aanmeldingen informeren we je tijdig dat je niet kunt deelnemen of op een wachtlijst wordt geplaatst. Wees er dus snel bij.

Deze activiteit is een initiatief van het programma Naar de Juiste Plek; een samenwerking van scholen, bedrijven en gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl