#OP DE JUISTE PLEK

Luc van Asten (19), via VIA-traject naar de bouw

Er zijn momenten geweest waarop het succes voor hen ver weg leek. Nu zijn deze jongeren toch met passie aan de slag. In een bedrijf, voor een organisatie of op school. En ze kijken met vertrouwen naar de toekomst. Dankzij hun eigen inzet én dankzij een extra steuntje in de rug van mensen in hun omgeving.

Luc van Asten
“Het is een hele zoektocht geweest, want Luc is op de middelbare school in een zware depressie gekomen. Dat was echt een moeilijke tijd. Uiteindelijk heeft iemand ons op het VIA-traject gewezen. En dat heeft heel goed gewerkt. Hij kwam daar in een warm bad terecht, hij werd weer gezien. Zijn begeleiders Claudia en Annemiek hebben met veel enthousiasme echt goed werk gedaan en Luc heeft dat prima opgepikt. We hebben nu weer een heel andere Luc thuis.”
“In het voortgezet onderwijs ben ik in het derde jaar gestopt omdat het helemaal niet goed liep. Ik kreeg tijdelijk vrijstelling van de leerplicht en na een half jaar werken heb ik me ingeschreven bij het VIA-traject van Summa Plus. Daar heb ik ontdekt waar mijn kwaliteiten liggen en in allerlei branches kunnen rondsnuffelen. Via de Entree-opleiding ben ik op Summa Bouw terechtgekomen en daar ga ik volgend jaar verder met de niveau-3 opleiding. Ik werk met veel plezier bij een leerbedrijf in de bouw.”
“Luc is hier na het VIA-traject en de Entree-opleiding terechtgekomen. En zijn geschiedenis is daarbij uiteraard goed aan mij overgedragen. Ik denk dat zijn ervaringen hem echt sterker hebben gemaakt. Ik ken Luc nu als een zeer gemotiveerde en veelzijdige student, ook heel sociaal naar zijn medestudenten. Hij heeft nu zelf een andere leerbedrijf gezocht waar hij wat breder aan de slag kan. Als alle studenten zo waren als Luc, zou mijn werk een stuk gemakkelijker zijn.”

‘Wie weet begin ik ooit een eigen bouwbedrijf’

Luc van Asten (19) staat ons te woord na zijn eerste examendag voor de mbo-opleiding ‘medewerker onderhoud en verbouw’ (niveau 2). Morgen heeft hij een tweede examendag voor de boeg, maar tot zichtbare nervositeit leidt dat niet. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de examens tot een goede uitkomst leiden en dat hij daarna van start kan met een niveau 3-opleiding op Summa Bouw. Het is ooit wel anders geweest. “Luc heeft echt diep in de put gezeten in het derde jaar van het voortgezet onderwijs”, zegt zijn vader Dennie. Na een half jaartje werken (met toestemming van de leerplichtambtenaar) is hij daar vervolgens op het VIA-traject van Summa Plus weer uitgeklommen. Met goede geleiding en enthousiaste stimulans van zijn begeleiders natuurlijk, maar uiteindelijk heeft hij het toch zelf moeten doen.

Het schoolritme weer opbouwen, zelfvertrouwen kweken en een brede oriëntatie op de verschillende beroepenvelden, dat zijn belangrijke ingrediënten van dit maatwerktraject, legt docent Johan Rijndorp van Summa Bouw uit. Er wordt gewerkt met kleine groepen waarin de individuele deelnemer veel aandacht krijgt. Dat Luc liever met zijn handen werkt dan achter een bureau met een computer, kwam er al snel uit, vertelt hij. “Het had ook een techniekopleiding 

kunnen worden, maar de bouw trok me uiteindelijk het meest. Ik heb snuffelstages gedaan in de installatietechniek en de koeltechniek om tot die keus te komen.”

Aandacht
Het VIA-traject is niet diplomagericht, maar bereidt voor op een Entree-opleiding (voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs). “Daardoor is er geen druk, maar wel veel aandacht. Dus ik voelde me snel thuis.” Zijn vader: “Hij is bij VIA echt helemaal opgebloeid. Het was misschien iets onder zijn niveau, maar we konden ons als ouders niets beters wensen.”

Inmiddels is Luc doorgestroomd van Entree naar mbo-niveau2 en staat hij op de drempel van een niveau 3-opleiding. Docent Johan kan zich Luc eigenlijk niet voorstellen als een jongen die eerder vastgelopen is. “Hij heeft zijn doel duidelijk voor ogen en gaat daar zeer gemotiveerd mee aan de slag. Zijn leerbedrijf wilde hem graag behouden voor de vervolgopleiding op niveau 3, maar hij heeft zelf een ander, wat kleiner leerbedrijf gezocht met meer mogelijkheden en variatie.” Hij gaat er binnenkort het contract ondertekenen, onthult Luc, en verrast daarmee zijn vader tijdens het gesprek. “Zo hoor ik nog eens wat.”

Eigen bedrijf
De keuze voor het bedrijf in zijn woonplaats Valkenswaard heeft vooral te maken met de wat kleinere schaal en de ruimere variatie in werkzaamheden. “Het is een bedrijf met twee compagnons die zelf leiding geven aan tien medewerkers. Dus de lijnen zijn kort en ik kan daar veel ervaring opdoen, omdat ze heel verschillende projecten uitvoeren. Ik werk nu echt met heel veel plezier in de bouw.” Heeft hij nog een verder liggende droom? “Wie weet begin ik ooit nog een eigen bouwbedrijf en kan ik dan mijn eigen woning bouwen.” Nou ja, ook daarvoor kan hij op Summa Bouw terecht, bij de opleiding ‘zelfstandig ondernemer’ op niveau 4, zegt docent Johan. En vader Dennie staat dan met zijn administratiekantoor klaar voor de calculatie en de boekhoudkundige ondersteuning.

Het zou zo maar kunnen gebeuren, zegt Luc, want met de goede motivatie kun je ver komen. “Daarom raad ik iedereen die dreigt vast te lopen aan om naar het VIA te gaan, Voor mij is dat de beste stap in mijn leven geweest, want daar heb ik die motivatie weer teruggevonden.”


Lees meer verhalen van jongeren