WEBINAR OVER KANSEN MBO'ERS OP DE ARBEIDSMARKT

Door Simone Slagboom

Regelmatig hoor of lees je nieuwsberichten over de arbeidsmarktkansen van de mbo’er. Dat er een tekort is in de zorg en de techniek, is wel bekend. Maar wat zijn nu de werkelijke tekorten? Waar liggen nog meer kansen in de toekomst? En weten de jongeren wel waar hun kansen liggen op de arbeidsmarkt? Daarover ging het webinar ‘mbo-opleidingen met een gunstige arbeidsmarktpositie’ op 14 april. Dit webinar werd door Ingrado georganiseerd in samenwerking met UWV, SBB, NVS-NVL en het LOB Expertisepunt.

Bij het kiezen van een mbo-opleiding kiest een groep jongeren toch nog vooral een studie die ze leuk vinden. Maar er zijn steeds meer jongeren die ook kijken hoe het zit met hun kansen op de arbeidsmarkt ná de opleiding. En dat loont. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die carrièremogelijkheden meewegen in de studiekeuze vaker werk hebben op het juiste niveau met een hoger uurloon. Daarnaast zijn ze gemiddeld tevredener over hun werk en hebben ze minder vaak spijt van hun studiekeuze.

Het is dus belangrijk dat jongeren zich bewuster worden van hun positie op de arbeidsmarkt. Op allerlei manieren is deze informatie te vinden, bijvoorbeeld op de mbo-bijsluiter. Uit de praktijk blijkt echter dat de jongeren nog vrij weinig gebruik maken van deze informatie. Het is dus belangrijk dat het voortgezet onderwijs nadrukkelijk de arbeidsmarktkansen een plekje geeft in hun loopbaanbegeleiding.

Uitkomsten

Tijdens het webinar presenteerde SEO Economisch Onderzoek, een aantal uitkomsten van hun recentelijk uitgebracht onderzoek. Voor dit onderzoek zijn diverse data verwerkt van schoolverlaters door hun loopbaan gedurende een aantal jaren te volgen. Daarmee werd een beeld verkregen van het loopbaanperspectief van jongeren. De vraag was welke sectoren het meeste kans bieden tot een substantiële baan (een baan met een bepaalde loongrens, hoeveelheid uren, vast contract en jaarinkomen). Het onderzoek geeft dus geen prognoses, maar geeft wel een mooi inkijkje in loopbaanperspectieven.

Een aantal bevindingen daaruit:

  • De opleidingsrichting is zeer bepalend voor de arbeidsmarktpositie. Niet alleen bij de start van een loopbaan, maar ook in de periode van 10 jaar erna. Het best scoren daarbij beroepen in de zorg en in de techniek.
  • De invloed van de regio is betrekkelijk op de arbeidsmarktfactoren.
  • Mbo’ers hebben een betere arbeidsmarktpositie na een leerbaan; meer dan de helft van de bbl’ers gaat aan de slag bij het leerbedrijf.
  • Een aantal administratieve functies bungelt onderaan het lijstje van kansrijke loopbaanbanen.

Meer informatie over dit onderzoek

Het SBB ziet overigens ten gevolge van corona op korte termijn wél (regionale) effecten voor de kansen op werk. Met name studenten op niveau 2 merken dat i.v.m. verdringing vanuit hogere niveaus en de jongeren zonder startkwalificatie komen ook moeilijker aan werk.

Er zijn diverse tools ontwikkeld om jongeren wegwijs te maken op de arbeidsmarkt.

Simone_Slagboom_2

sIMONE SLAGBOOM
Coördinator overstap vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie