‘ELKAAR LEREN KENNEN EN ACTIEGERICHT AAN DE SLAG’

De kracht van de training ‘Samenwerken zonder schotten’ is in de eerste plaats dat de deelnemers uit verschillende delen van het werkveld elkaar en elkaars werk beter leren kennen. Zeker zo belangrijk is echter dat ze uitgedaagd worden om met elkaar actiegericht aan de slag te gaan om verbeteringen te realiseren. “We brengen samen eerst de schotten tussen organisaties en delen van het werkveld in beeld en wij kijken waar het niet goed loopt”, licht Marloes van de Camp toe. “Maar daarna komt ook de vraag aan bod: wat kunnen wij/wat kan ik anders gaan doen om jongeren beter te begeleiden bij kwetsbare overgangen.”

Marloes is coördinator activiteiten en opleidingen van het programma Naar de Juiste Plek. Met inmiddels vijf trainingen Samenwerken zonder schotten (van elk vier dagdelen) achter de rug, signaleert ze dat het werken aan samenwerking en netwerkontwikkeling heel belangrijk blijft. “We doen ons werk in een heel breed werkveld en in een supergrote regio: verschillende scholen, bedrijven, gemeenten. Een complex werkveld met een beperkend onderwijssysteem. Het blijft altijd een uitdaging om de juiste manier van begeleiding te vinden. Het is mensenwerk en vaak wordt nog gehandeld vanuit de (grenzen van de) eigen organisatie. We zouden allemaal meer de (studie)loopbaan van de jongere als uitgangspunt kunnen nemen. Je kunt processen nog zo goed hebben ingericht, het blijkt moeilijk dit met elkaar in de praktijk te brengen. Het is ook wel logisch dat vanuit scholen bijvoorbeeld wordt gedacht: hoe zorg ik ervoor dat ze een diploma halen? Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de vraag: hoe begeleid ik jongeren zodanig dat ze zoveel mogelijk zelf hun loopbaan kunnen vormgeven en mee kunnen doen in de maatschappij?”

Blik naar buiten

Daarbij komt dat de mensen die het echte begeleidingswerk doen, vaak minder kansen krijgen om eens bij een andere school of organisatie over de schutting te kijken, veel minder althans dan bestuurders of beleidsmakers. Marloes: “De blik meer naar buiten richten, dat is dus een belangrijk doel dat we willen bereiken: buiten de eigen organisatie leren kijken en denken vanuit de loopbaan van de jongeren. Tegelijkertijd stimuleren we het denken in oplossingen. En daar komen soms leuke ideeën uit voort, waarvan we dan de haalbaarheid niet direct kunnen toetsen natuurlijk, maar die wel een bepaalde richting aangeven. Die kunnen de deelnemers zelf gaan toepassen, maar wij kunnen ze ook in het programma inbrengen of signalen doorgeven aan bestuurders.”

Een aantal van de ideeën uit de laatste training:

  • Werken aan ontwikkelingsgerichte dagbesteding via bijvoorbeeld een expertisecentrum. Nu worden leerlingen met vso-uitstroomprofiel dagbesteding vaak niet gestimuleerd zich toch nog verder te ontwikkelen als ze eenmaal in die dagbesteding werken. “Terwijl een aantal van hen nog wel potentie hebben om zich verder te ontwikkelen.”
  • Meer nadruk op empowerment via bijvoorbeeld weerbaarheidstraining, waardoor een sterkere focus komt te liggen op talentontwikkeling in plaats van op ‘zorg’.
  • Een meer integrale aanpak van loopbaanoriëntatie: jongeren kunnen op een bepaald moment geboeid worden door te werken en geld te verdienen, maar zouden ook dan nog ruimte en begeleiding moeten kunnen ontvangen (ook vanuit school) om andere mogelijkheden te verkennen.

“Het is natuurlijk een heel summiere weergave van wat er besproken en ontwikkeld is, maar het heeft wel aan dat de groepen heel energiek en gemotiveerd aan de slag tijdens deze training van vier dagdelen”, besluit Marloes. “Het levert mooie ideeën op om een sluitende samenwerking te bereiken en onze processen te verbeteren. Daar kunnen we als regio zeker ons voordeel mee doen. In de derde bijeenkomst is er altijd een verdiepingsslag op de samenwerking met het bedrijfsleven. De deelname aan dergelijke trainingen is vanuit de scholen en gemeenten altijd groter, dus daarom nodigen we bedrijven gericht uit voor die derde bijeenkomst. Ook dat werpt zijn vruchten af.”

De volgende training ‘Samenwerken zonder schotten’ begint op dinsdagochtend 26 september (van 9 tot 12.30 uur). De vervolgbijeenkomsten zijn op de dinsdagochtenden 10 oktober, 24 oktober en 7 november. Deze trainingsreeks is gratis voor begeleiders uit onderwijs, overheid, werkbedrijven en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De training vertegenwoordigt een waarde van 1.180 euro. Maximaal 15 deelnemers.

Kijk hier voor de informatie op de website en aanmelden

MARLOES VAN DE CAMP
Coördinator activiteiten en opleidingen
Naar de juiste plek