REGIONALE MONITORING VAN ALLE OVERSTAPPERS - EEN INKIJKJE

Door Simone Slagboom

Nu we zijn aanbeland in 2021, is het tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Al onze inspanningen zijn erop gericht om (kwetsbare) jongeren met de juiste begeleiding op de juiste plek te krijgen. In de regio Eindhoven-Kempenland en Helmond-De Peel werden afgelopen schooljaar ruim 5800 leerlingen gevolgd in hun overstap van het vmbo, vso en praktijkonderwijs naar het mbo, werk of dagbesteding. Door intensief in te zetten op deze monitoring, halen we veel bruikbare informatie op waarmee we (vroegtijdig) vsv kunnen signaleren en bijsturen.

In dit artikel een kijkje achter de schermen. Hoe monitoren we precies?

In de overstap maken de v(s)o/pro-scholen gebruik van Intergrip, het vernieuwde digitale doorstroomdossier. Via dit instrument kunnen de doorstroomcoördinatoren alle scholen in de regio volgen. Afhankelijk van de fase in het schooljaar kijken we naar verschillende gegevens. In de eerste helft van het schooljaar ligt de focus op het invullen van het doorstroomdossier. Later in het jaar kijken we meer naar de overstap en de ‘warme overdracht’.

Regelmatig vergelijken we de gegevens met die van de jaren ervoor en proberen we opvallende dingen eruit te halen, die we dan nader onderzoeken om er dan vervolgens actie op te zetten.

Een paar voorbeelden van constateringen en acties:

  • Er werden nog weinig leerlingen warm overgedragen naar het mbo; door hier meer aandacht aan te schenken is het aantal warme overdrachten tussen vo en mbo gestegen.
  • Er was nog onvoldoende focus op leerlingen met een risico-status. Door hier strakker op te monitoren en decanen meer handvatten te geven, is deze groep eerder in beeld en kunnen doorstroomcoaches een grotere rol spelen.
  • Tijdens de lange zomervakanties ‘verdwenen’ er jaarlijks leerlingen omdat ze zich plotseling afmelden bij het mbo, omdat ze niet geplaatst waren of niet kwamen opdagen bij de mbo-scholen. Hiervoor hebben we een zomeractie ontwikkeld. Daarbij beginnen we direct na de zomervakantie met het wekelijkse genereren van updates. Deze leggen we naast het overzicht van studenten dat in het nieuwe schoolkaar niet verschijnt op het mbo. Mensen van vo en mbo werken vervolgens samen om met de leerlingen in gesprek te gaan. Hierdoor hadden we het afgelopen jaar alle ‘verdwenen’ leerlingen in beeld.
  • De havisten die doorstromen naar mbo of vavo waren een onderbelichte groep in de monitoring. Door het maken van een nulmeting hebben we meer inzicht gekregen in de herkomst van deze groep leerlingen. Door meer instructie op de registratie van deze leerlingen in het systeem, zijn ze ook eerder in beeld.

Bij de monitoring werken decanen en doorstroomcoaches van vo en mbo, intakers mbo én ambtenaren van leerplicht/rmc intensief samen, zodat elke leerling in beeld is. Door beter inzicht  in de doorstroomdata is de samenwerking van al deze partners verbeterd. Het werd duidelijker dat het goed overdragen van een (kwetsbare) leerling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

En dat komt uiteindelijk ten goede aan iedere overstapper!

Wil je meer informatie of heb je nog suggesties ter verbetering, laat het weten 

Simone_Slagboom_2

sIMONE SLAGBOOM
Coördinator overstap vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie