‘DIT DEKT DE LADING VAN HET WERK NÓG BETER’

Op de vmbo- en mbo-scholen in de regio’s Eindoven-De Kempen en Helmond-De Peel was de ‘doorstroomcoach’ een goed ingeburgerd begrip. Omdat de professionals bij de RMC’s nu ‘doorstroomcoach’ gaan heten, is voor de coaches op de scholen in onze regio nu een andere naam bedacht: de ‘overstapcoach’. “Dat dekt de lading van het werk eigenlijk nóg beter”, zegt Simone Slagboom, coördinator vo-mbo van Naar de Juiste Plek. “Want in de praktijk gaat het toch meestal om de overstap van de ene schoolsoort naar de andere.” De verandering van functienaam is inmiddels met de scholen gecommuniceerd en er bestaat breed begrip voor: “Iedereen vindt het eigenlijk wel logisch.”

Breder begrip

Doorstroming is een breder begrip en dat past ook beter bij de functionarissen van het RMC die jongeren vanaf 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie helpen door te stromen naar opleiding of werk. En dat het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) nu een ook voor jongeren en hun ouders begrijpelijke naam heeft, daar is iedereen blij mee. Het RMC heet voortaan Doorstroompunt en die naam is bedacht door jongeren zelf in samenwerking met een communicatiebureau, vertelt Simone.

RMC deed sommigen nogal eens denken aan een ziekenhuis of zorginstelling en het gaf ook niet bepaald een warm gevoel, aldus Ingrado, de landelijke vereniging voor gemeenten en RMC’s/Doorstroompunten. “Nu is tenminste duidelijk waar het begrip voor staat: het Doorstroompunt helpt jongeren die zijn uitgevallen door te stromen naar een passende baan of opleiding”. Om de branche zelf even tijd te geven aan de nieuwe naam te wennen wordt tot eind dit jaar de naam Doorstroompunt gebruikt met tussen haakjes daarachter nog even de vermelding RMC. Maar dan moet iedereen het wel weten en per 1 januari 2023 vervalt die toevoeging.  De RMC-coördinator van nu gaat doorstroomcoördinator heten en de RMC-consulenten en RMC-trajectbegeleiders worden dus doorstoomcoaches.

Regionale aantallen

In onze regio zijn bij het Doorstroompunt nu 11 doorstroomcoaches actief: 6 in Eindhoven-De Kempen en 5 in Helmond-De Peel. Zij richten dus vooral op uitvallers zonder startkwalificatie vanaf 18 jaar. Simone: “Onze coaches op de scholen – nu dus overstapcoaches genoemd – houden zich meestal bezig met wat jongere leerlingen, vaak 16, 17 jaar oud. Ze werken altijd in koppels: de vmbo-overstapcoach probeert samen met de mbo-overstapcoach een leerling die dat nodig heeft zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste plek in het mbo.” Deze vorm van begeleiding maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma VSV (voorkomen voortijdig schooluitval) in de regio Zuidoost-Brabant (Naar de Juiste Plek).

Warme overdracht

In het voortgezet onderwijs zijn in onze regio (Eindhoven en Helmond samen) 30 overstapcoaches actief en ze werken samen met 16 overstapcoaches van de verschillende mbo-instellingen in de regio. Het afgelopen schooljaar hebben ze bijna 500 jongeren gecoacht en zo een ‘warme overdracht’ mogelijk gemaakt. Simone: “De nieuwe functienaam zal misschien even wennen zijn, maar de rol en het werk blijven hetzelfde. Het is mooi om te zien met hoeveel passie deze mensen bezig zijn om leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben naar de juiste plek te begeleiden.”

Bekijk hier de Schrijfwijzer van Ingrado voor de naamswijziging van de RMC’s

Simone_Slagboom_2

sIMONE SLAGBOOM
Coördinator vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie