‘WE MOETEN ELKAAR NOG BETER WETEN TE VINDEN’

Niet alleen de verschillende partijen die beroepsmatig betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren moeten elkaar beter weten te vinden, ook de ouderbetrokkenheid moet worden vergroot. Dat was een hartenkreet aan een van de lunch- en gesprekstafels tijdens de Naar de Juiste Plek-netwerklunch op maandag 14 maart. “Veel jongeren ontberen de stimulans van hun ouders, terwijl die juist zo belangrijk is.” Op een van de aanwezige scholen – Praktijkschool Helmond – is het idee om zelfs een laagdrempelige bingoavond voor ouders te gaan organiseren om beter contact te krijgen.

Het was een van de vele ideeën en suggesties die tijdens de lunch werden uitgewisseld. Ook werd bijvoorbeeld de wens uitgesproken dat de website www.kiesjeplek.nl zich gaat ontwikkelen tot een platform voor leerlingen, scholen, bedrijven en andere betrokkenen. Hier kunnen vraag en aanbod elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld m.b.t. stageplaatsen, gastlessen en bijdragen aan bedrijvendagen. En kan men de juiste contactpersonen vinden, wat in de praktijk ook nogal eens lastig is. Zo werd van de kant van de bedrijven opgemerkt dat men het spoor bijster raakt in het woud van organisaties en clubs die zich bezighouden met bemiddeling tussen jongeren en bedrijven.

Aan de andere kant werd het belang van ‘elkaar kennen’ ook benadrukt. “Veel jongeren hebben zelf geen netwerk als ze op zoek moeten naar een stageplaats of werkplek, dus het is belangrijk dat wij ons netwerk voor hen laten werken.” Naar aanleiding van de ideeënuitwisseling van de lunch wordt nagedacht over het organiseren van een beroepen/bedrijvendag door Naar de Juiste Plek.

Tijdens de geanimeerde gesprekken genoten de deelnemers van een prima lunch, verzorgd door leerlingen van vakopleiding SVO Food, op de nog ‘verse’ leslocatie in hartje Eindhoven. De leerlingen Neeltje en Isa vertelden voor de lunch dat ze bij deze mbo-opleiding nu echt op de juiste plek zijn, nadat ze eerder op het hbo hadden gezeten. “Ik ben nu veel gelukkiger dan in het hbo. Hier ben ik echt gemotiveerd en dat is het allerbelangrijkste.”

Netwerklunch_2