KORTE EVALUATIE DIGITALE OVERSTAPTAFEL

Door Simone Slagboom

Aan het einde van het schooljaar zijn er altijd jongeren die om allerlei redenen nog steeds geen opleidingsplek hebben gevonden op het mbo. Het is de kunst om uit deze groep de werkelijke risicoleerlingen te filteren om daar gerichte actie op te kunnen ondernemen. Daarom vond in juli van dit jaar voor het eerst de Digitale Overstaptafel plaats, een virtuele ‘bezemactie’ waarin vo, mbo en leerplicht samenwerken om de jongere alsnog naar de juiste plek te leiden.

Voorafgaand aan de overstaptafel zijn eerst alle risico-overstappers op het vmbo in beeld gebracht. Dat resulteerde in een eerste groslijst van 130 jongeren. In twee voorbereidende sessies zijn deze besproken met leerplicht en op het netvlies gebracht bij het vo. Door deze aanpak bleef er een uiteindelijke lijst over van 22 jongeren over, afkomstig van 8 vmbo-scholen, die besproken zijn tijdens de Digitale Overstaptafel.

In de Overstaptafel werd de casuïstiek van de jongere vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Door deze aanpak werden vervolgstappen direct in gang gezet, zoals een gesprek met een leerplichtambtenaar of een afspraak op het mbo. In een aantal gesprekken sloot ook de doorstroomcoach mbo aan om aanvullende informatie te geven over de jongere of de status van een aanmelding.
De overstaptafel heeft ertoe geleid dat voor elke jongere een passende actie is gevonden, zoals een alternatieve opleiding, een zorgtraject of een vervolgactie door leerplicht of rmc.

Uit de evaluatie achteraf bleek dat zowel vo, mbo als leerplicht zeer te spreken is over deze aanpak. Met name de samenwerking en de korte lijnen droegen ertoe bij dat de risico jongere goed in beeld werd gebracht. De Digitale Overstaptafel heeft hiermee een vast plekje verworven in de overstap van vo naar mbo!

Reactie van vo-school:
Het was fijn om casussen te bespreken in de groep, waarbij mensen vanuit leerplicht, RMC en de doorstroomcoach van Summa aanwezig waren en hun visie konden delen. Prettig was ook dat we als school in bepaalde gevallen bevestigd werden dat we alle mogelijke wegen al hadden bewandeld.

Simone_Slagboom_2

sIMONE SLAGBOOM
Coördinator overstap vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie