'BERENJACHT' LEVERT FLINKE ACTIELIJST OP

  • Zet de jongeren zelf aan het stuur bij het vinden van de juiste weg;
  • Laat een ‘buddy/maatje’ hen daarbij ondersteunen zonder het stuur over te nemen;
  • Creëer een platform voor advies en ruggespraak, via de website ‘Naar de Juiste Plek’;
  • Maak meer leerwerk-trajecten voor vmbo-basisleerlingen;
  • Breng de mogelijkheden van SBB en andere netwerken beter in beeld bij alle betrokkenen;
  • Bied een regelvrije ruimte met volop flexibiliteit.

Bovenstaand is een greep uit de actielijst die op de ‘Berenjacht’ van Naar de Juiste Plek is opgesteld. Medewerkers van diverse projectpartners brachten op deze dag de belemmeringen en mogelijkheden in beeld, onder begeleiding van een externe partner (bureau Bendeleider). De deelnemers aan deze buitendag waren vertegenwoordigers van vo-scholen, mbo, Ergon, MotivatieKompas, Lumens, De Taalbrug en het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs.

Programmacoördinator Han Viguurs van Naar de Juiste Plek: “We hebben een lange lijst punten die we verder gaan uitwerken en delen met partners. De rode lijn was toch wel dat we veel meer moeten durven: als we buiten de lijntjes kleuren, bereiken we meer. Daarover gaan we ook in gesprek met de stuurgroep ook om aan te geven waar regels knellen en belemmeren.”

Ook kwam duidelijk naar voren dat de vraag en behoefte van de jongeren nog veel meer voorop moet staan. Daarnaast blijken veel partners onvoldoende van elkaar en elkaars expertise te weten. “Zo blijkt bijvoorbeeld dat de mogelijkheden van Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven niet voldoende bekend zijn, met name in het voortgezet onderwijs. Ook daar gaan we verder aan werken.”
Bekijk hier het beeldverslag van de Berenjacht

Bekijk hier het beeldverslag van de Berenjacht

Berenbeeld