SIMONE SLAGBOOM

De overstap van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs is voor een aantal jongeren een sprong in het diepe, waarbij het soms nodig is dat ze nog even met extra zwembandjes kunnen zwemmen. Om allerlei redenen kan de overstap van vo naar mbo een hindernis vormen voor jongeren. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet goed hebben voorbereid op hun beroepskeuze, omdat ze ondersteuning nodig hebben om hun plekje te vinden op het mbo of omdat ze weinig ondersteuning krijgen van thuis. Zomaar wat redenen waardoor jongeren kunnen afhaken tijdens die overstap.

In de regio Eindhoven-Kempenland zijn coaches vo en mbo aangesteld om juist jongeren uit deze doelgroep te begeleiden zodat ze mét de juiste begeleiding op de juiste plek komen. Als doorstroomcoördinator vo-mbo is het mijn rol om de coaches te ondersteunen in hun taak en om zicht te hebben op alle overstappende vo-leerlingen die naar het mbo gaan. Daarbij heeft de doorstroomcoördinator regelmatig contact met Leerplicht en met aangrenzende regio’s. In totaal zijn er vier doorstroomcoördinatoren vo-mbo aangesteld in de regio Eindhoven-Kempenland en Helmond-De Peel. Op deze manier proberen we een vangnet te creëren voor alle kwetsbare overstappers in de regio!

Simone_Slagboom_2

sIMONE SLAGBOOM
Coördinator overstap vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie