RÉGINE VAN LIESHOUT

“We willen dat ‘De achthonderd’ uitgroeit tot een brede beweging waarin veel verschillende partijen heel goed samenwerken. Met als gezamenlijk doel: een oplossing bieden voor twee maatschappelijke vraagstukken. Aan de ene kant staan er te veel mensen aan de kant in onze samenleving en aan de andere kant is er bij veel bedrijven een grote behoefte aan meer arbeidskrachten. We komen al goed op gang, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we in vier jaar tijd ook daadwerkelijk 800 mensen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen begeleiden.”

Régine van Lieshout is enthousiast over het programma Duurzame Inzetbaarheid, inmiddels omgedoopt tot ‘De achthonderd’. Het vierjarige programma ging vorig jaar mei van start met een pilot en inmiddels hebben de 25 eerste deelnemers een diploma behaald via een maatwerk-opleidingstraject. Ze kunnen nu verder met een mbo-vervolgopleiding en/of een baan in het bedrijfsleven. “Het is mooi om een positieve impact te hebben op het leven van mensen die om allerlei redenen minder kans op de arbeidsmarkt hebben”, zegt Régine van Lieshout.

Ze is oorspronkelijk afkomstig uit het welzijnswerk en sinds twee jaar directeur van het Ster College, onderdeel van het Summa College. Het Ster College verzorgt onder meer volwasseneneducatie en taal- en inburgeringstrajecten. “Je ziet over de hele linie veel aandacht voor het begeleiden van jongeren naar de juiste plek. In het onderwijs is minder focus op mensen in de leeftijdsgroepen boven 24 jaar. Het Ster College heeft juist een behoorlijke expertise in die categorie. Het onderwijs is echter vaak te veel met zichzelf en met de eigen regels bezig, daarom streven wij in dit programma naar een optimale samenwerking met het bedrijfsleven. We werken nu al samen met 140 bedrijven, terwijl we begonnen met 17. Dat zegt wel iets.” Ook met de werving van kandidaten – waaronder een flink aantal statushouders – gaat het goed. “Op een informatiebijeenkomst in de Kempen kwamen 200 mensen af. Daarvan staan er nu 63 op de rol voor een intake.” Ze is blij met de samenwerking met de scholen van VSO/PrO en MKB Eindhoven. “Juist de samenwerking geeft ons meer slagkracht.” In hoeverre corona de voortgang van ‘De achthonderd’ gaat beïnvloeden, is afwachten. Intake en diagnose zijn voorlopig opgeschort, in afwachting van verdere mededeling van de rijksoverheid. “We werken achter de schermen hoe dan ook hard door om onze doelen te halen.”

Bij ‘De achthonderd’ zijn al 140 bedrijven betrokken uit de sectoren techniek & industrie, vervoer & opslag en zorg & dienstverlening. Wil je met jouw bedrijf ook deel uitmaken van die groeiende groep? Neem contact op

Regine van Lieshout

RÉGine van lieshout
Directeur Ster College
initiatiefnemer programma ‘De achthonderd’
rhe.vanlieshout@summacollege.nl