INGE OLIVEIRA

‘Liefst meerdere buitenschoolse leermomenten’

“We zijn op Were Di best vooruitstrevend en actief bezig met Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en met Buitenschools Leren (BSL). Onze insteek is dat elke leerling meerdere buitenschoolse en beroepsgerichte leermomenten heeft. Dat is belangrijk met het oog op beroepenoriëntatie en de keuze voor een vervolgopleiding. Heel veel jongeren zijn enorm zoekende en weten nog niet wat ze later willen worden. Daar proberen we ze zo goed mogelijk bij te helpen.”
Inge Oliveira vertelt enthousiast over de manier waarop Were Di vormgeeft aan LOB en BSL. Samenwerking met bedrijven en instellingen is een essentiële pijler in het model van deze scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Valkenswaard. “Ik ben nu zo’n vier jaar als relatiebeheerder hét contactpunt tussen onze school en het regionale bedrijfsleven. Dat is eigenlijk wel bijzonder voor een school voor voortgezet onderwijs. We hebben inmiddels een enorm bestand opgebouwd, ook vanuit de stages die wij onze leerlingen (in ieder geval de vmbo-leerlingen) elk jaar bieden. Voor havo- en vwo-leerlingen hebben we ervaringsdagen en loopbaandagen. Dan gaan ook zij naar buiten om kennis te maken met beroepen en bedrijven of instellingen waar ze interesse in hebben.”

Veel bereidheid tot contact

Het netwerk van Were Di bestaat inmiddels uit zo’n 1.400 bedrijven en instellingen in de regio. Inge: “En dat aantal groeit nog iedere week. Ik bezoek per week minstens twee nieuwe bedrijven of instellingen om contact te leggen en met elkaar in gesprek te komen. Het uitgangspunt is dan: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat werkt erg goed. Je merkt dat bedrijven, vooral in de maakindustrie, ook graag met ons in contact komen, omdat ze tegen personeelstekorten aanlopen. Dus er is veel bereidheid om met ons in contact te komen. En we zetten die contacten in voor allerlei doeleinden.” Naast de reguliere vmbo-stages zijn dat bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, meeloopdagen, gastlessen of deelname aan de beroepenmarkt die Were Di elk jaar in november organiseert.
“Zowel bij de bedrijven als binnen onze eigen school weet men mij goed te vinden. Het is algemeen bekend: we hebben iemand op school die we kunnen aanspreken als we contact zoeken met een bedrijf. We hebben meestal de contacten die nodig zijn en als we ze niet hebben, dan zorg ik er voor dat ze tot stand komen”, vertelt Inge. “Laatst was er een leerling die graag een dag wilde meelopen bij een biochemisch bedrijf. Nou, dan ga ik op zoek en dan vind ik altijd wel iemand die zegt: ja, het lijkt me leuk om zo’n leerling daar wat meer over te vertellen en het bedrijf te laten zien.”

In het wederzijds belang ligt vaak de win-winsituatie, legt ze uit: “Want als het contact voor beide kanten voordeel biedt, dan wordt het een duurzaam contact. De school kan de leerling oriëntatiemogelijkheden bieden. En het bedrijf of de instelling kan de interesse voor het werk en het werkveld aanmoedigen. Met het ene bedrijf is het contact natuurlijk intensiever dan met het andere, maar ik krijg bijna altijd positieve reacties, zowel van de bedrijven als van de leerlingen en hun ouders.”

Loopbaancentrum

Inge Oliveira doet haar werk vanuit het schoolbrede Loopcentrum, waarin ze samenwerkt met de drie decanen (van vmbo, havo en vwo), één coördinator voor de snuffelstages van de vmbo-leerlingen en een projectbegeleider die speciale activiteiten voor LOB en BSL organiseert. “We bereiden onze leerlingen bijvoorbeeld ook voor op kennismakings- en sollicitatiegesprekken. Ze moeten vaak leren zichzelf goed te presenteren. Daar organiseren we voor de examenklassen speciale dagen voor: de ‘Presenteer jezelf dag’. Dan komen er HR-experts vanuit het bedrijfsleven om tips te geven voor sollicitatiegesprekken, interviews of kennismakingsgesprekken. Daarmee bereiden we onze leerlingen ook voor op hun toekomst na onze school. Maar we besteden ook aandacht aan de manier waarop ze tijdens beroepen- of bedrijvenmarkten in gesprek gaan met de aanwezige beroepsbeoefenaars.”

Resultaat

De aanpak van Were Di leidt er in ieder geval toe dat leerlingen meestal met enthousiaste verhalen terugkomen van een buitenschoolse ervaring, concludeert Inge. “En ook als ze erachter komen dat ze iets niet willen, is dat een goede ervaring natuurlijk.” Ze denkt dat het model dat Were Di ontwikkeld heeft voor andere scholengemeenschappen eveneens goed kan werken. “Natuurlijk staan we altijd open voor het gesprek over onze aanpak. We hebben al vaker informatie gedeeld met andere scholen, dus je merkt wel dat we toch al als een soort voorbeeld worden gezien. En dan voel je ook: we zijn op de goede weg.” 

© Minneboo Fotografie
Nicole Minneboo

INGE OLIVEIRA
Relatiebeheerder
Scholengemeenschap Were Di
olv@sgweredi.nl