EVELINE MEISTER

Een goed netwerk van scholen en bedrijven is – met steun van de overheid – cruciaal voor het realiseren van ons doel: alle jongeren naar de juiste plek! Ik streef ernaar het bestaande netwerk van MKB Eindhoven, dat nog steeds groeiende is, met dit programma te verbinden. Het is belangrijk dat we niet incidenteel, maar structureel samenwerken . Daarom maken we bij voorkeur gebruik van bestaande (infra)structuren. Zo kunnen we onze website mkbwerkt.nl met meer dan 700 vacatures bij 400 werkgevers ook inzetten voor het aanbieden en vinden van stageplaatsen. Ook de zogenoemde ‘kwetsbare jongeren’ kunnen daarvan profiteren, zeker als we vooral kijken naar wat ze wél kunnen. Daarnaast wil ik me sterk maken voor een rol van het bedrijfsleven in het onderwijs. Ondernemers en hrm’ers kunnen bijvoorbeeld van dienst zijn bij loopbaanoriëntatie of het oefenen van presentaties en sollicitatiegesprekken. Zo valt alles op de juiste plek.

EM 200x200

EVELINE MEISTER
MKB Eindhoven
Directeur
e.meister@mkbeindhoven.nl
06 23 87 32 95

Coördinator overstap school-bedrijf

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie