VSO-PRO-ENTREE

De overstap van voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkscholen (pro) naar de entree-opleidingen (de vroegere niveau 1-opleidingen van het mbo) vergt een intensieve begeleiding van de jongere en een nauwe samenwerking tussen de scholen.

Wil je meer weten of kun je een bijdrage leveren, neem dan contact op met Bernadette Bartelings.

Voor een optimaal inzicht en meer grip op het proces van de loopbaanbegeleiding
lees meer en log in op het volgsysteem, bekijk eerst de handleiding.

Bernadette: “Het is belangrijk met elkaar in verbinding te blijven en van elkaar te leren hoe we de jongeren het beste kunnen ondersteunen met als doel: elke jongere naar een duurzame ‘juiste plek’. Graag draag ik bij aan het creëren van een sterk netwerk rondom de begeleiding van de jongeren.”

Bernadette Bartlings

bernadette bartelings
Coördinator overstap vso-pro-entree

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie