V0-MBO

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs is voor veel leerlingen niet altijd makkelijk. Er zijn in onze regio veel projecten en initiatieven voor een betere loopbaanbegeleiding en ‘warme’ overdracht.

Wil je meer weten of kun je een bijdrage leveren, neem dan contact op met Simone Slagboom.

Voor een optimaal inzicht en meer grip op het proces van de loopbaanbegeleiding
lees meer.
 

Simone: “Elk jaar maakt een grote groep leerlingen vanuit het vo de overstap naar het mbo. Meestal gaat dat goed, maar een aantal jongeren heeft baat bij een steuntje in de rug om niet door ‘het ijs te zakken’ op het mbo. Elke jongere op de juiste opleiding mét de juiste begeleiding is daarom ons doel. Hierin hebben we elkaar als partners, vo/mbo/leerplicht én bedrijven, nodig om een sluitende aanpak te hebben in het voorkomen van vroegtijdig uitval.”

Sinone Slagboom

simone slagboom
Coördinator overstap vo-mbo

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie

middel-3-288x-8_1
middel-4-288x-8_1