SCHOOL – BEDRIJF

De overstap van school naar bedrijf gaat in de praktijk geleidelijk, vaak via een kennismaking, meeloopdagen en een stage. Intensief overleg en een goed onderling begrip tussen de begeleiders van school en bedrijf zijn daarvoor noodzakelijk. De website www.mkbwerkt.nl biedt de mogelijkheid stageplaatsen of banen aan te bieden aan jongeren. Ook draagt MKB Eindhoven bij aan de organisatie van bijvoorbeeld bedrijvendagen.

Wil je meer weten of kun je een bijdrage leveren, neem dan contact op met Eveline Meister.

Bekijk hier de informatie die betrekking heeft op de overstap van school naar bedrijf.

Eveline: “Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog te vaak verschillende werelden met hun eigen culturen. Om de jongeren naar de juiste plek in een bedrijf te kunnen brengen, is het belangrijk elkaar beter te leren kennen. MKB Eindhoven draagt daar graag aan bij door scholen met bedrijven en ondernemers in contact te brengen.”

EVELINE MEISTER
MKB Eindhoven
Directeur
e.meister@mkbeindhoven.nl
06 23 87 32 95

Coördinator overstap school-bedrijf

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie