OPLEIDING
Groepscoach MotivatieKompas

Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Doel Docenten, leerling- en loopbaanbegeleiders en leermeesters optimaal voorbereiden op het begeleiden van leerlingen, studenten en (aanstaande) werknemers bij het opstellen van het zogenoemde MotivatieKompas. Dit MotivatieKompas-traject bevat 6 blokken waarin jongeren individueel of in kleine groepjes ontdekken wat hun talenten en drijfveren zijn. Op die manier leren zij woorden te geven aan hun persoonlijke intrinsieke motivatie en daaraan een eigen actieplan te koppelen. Begeleiders vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid leren in deze opleiding voor groepscoach het MotivatieKompas-traject te plannen en te begeleiden.
Doelgroep Docenten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en stagebegeleiders van scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo.
Leermeesters en begeleiders in het bedrijfsleven.
Medewerkers/begeleiders vanuit gemeenten.
Programma

Deelnemers aan de opleiding lopen mee in een MotivatieKompas-traject van een groepje jongeren onder leiding van een ervaren groepscoach.

Zo’n traject bestaat uit 6 blokken waarin de jongeren op verschillende manieren op zoek gaan naar hun drijfveren en talenten. Zo maken ze een (digitaal) moodboard en een presentatie, ondersteund door een muziekclip, van 10 voor hen belangrijke foto’s. Ook vertellen ze over activiteiten die ze met plezier uitgevoerd hebben en proberen ze daar samen met de coach een rode draad uit te halen. Aan de hand daarvan stellen ze een MotivatieKompas samen. Hier vind je een trajectbeschrijving van het MotivatieKompas.

De deelnemers aan deze opleiding voor begeleiders/coaches maken ook hun eigen MotivatieKompas. Tevens krijgen ze achtergrondinformatie over het instrument. Daarna maken ze een planning voor het begeleiden van een MotivatieKompas van een individuele leerling. Ook gaan ze een nieuwe groep van leerlingen begeleiden bij het doorlopen van hun traject, deels in aanwezigheid van een opleidingscoach voor intervisie.

Getuigschrift De deelnemers die de opleiding Groepscoach MotivatieKompas succesvol hebben afgerond krijgen een MotivatieKompas-certificaat en een getuigschrift.
Start Op aanvraag
Duur Zo’n 40 uur in een periode van 12 weken
Lestijd Planning in overleg
Studiebelasting Naast de bijeenkomsten, beperkte voorbereidingstijd (3 uur)
Groepsgrootte Maximaal 8 personen
Literatuur & reader Achtergrondinformatie wordt tijdens de opleiding uitgereikt
Trainer Trainers MotivatieKompas
Locatie In overleg, zo mogelijk op eigen locatie
Kosten 7.500 euro, btw niet van toepassing.
Deze opleiding wordt aangeboden aan scholen, gemeenten en bedrijven die bijdragen aan het programma ‘Naar de Juiste Plek’.
Aanmelden
Ik wil eerst meer informatie

<< Terug naar het overzicht