HET BELANG VAN OPLEIDINGEN

Naardejuisteplek.nl is er voor iedereen die jongeren naar een opleiding of werk begeleidt. Goede en professionele loopbaanbegeleiding is
daarin essentieel. Daarom bieden we ook scholingsmogelijkheden op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan. Deze opleidingen zijn bestemd voor bijvoorbeeld startende of ervaren decanen, mentoren, leerlingbegeleiders, loopbaanbegeleiders, ambulant begeleiders of arbeidstoeleiders. De opleidingen zijn erop gericht toe te werken naar een situatie waarin de jongeren zelf stappen kunnen zetten in het oriëntatie- en keuzeproces.

Meer informatie over het aanbod vind je hieronder.

Opleiding Urenbesteding Datum Trainer
Loopbaancoaching in het onderwijs (Post HBO) 100 25 januari 2021 (startdatum) Martine Buijsen
LOB-gespreksvoering
voor docenten, mentoren en leerlingbegeleiders
 20 11 januari, 22 februari en
22 maart 2021
Bernadette Bartelings of Lotte van de Rijt
LOB-gespreksvoering
voor stagebegeleiders
 20 8 maart, 19 april en 21 juni 2021 Bernadette Bartelings of Lotte van de Rijt
LOB-gespreksvoering
voor arbeidstoeleiders
 20 8 maart, 7 juni en 21 juni 2021 Bernadette Bartelings of Lotte van de Rijt
LOB-gespreksvoering voor ambulant begeleiders  20 10 maart, 24 maart en
21 april 2021
Bernadette Bartelings of Lotte van de Rijt