NIEMAND KWIJT

Een online lezing van Andries Baart

donderdag 28 januari  14.00 – 16.30 uur

In september 2020 bracht Naar de juiste plek het programma ‘Zie mij staan en vind elkaar’ uit: een regionaal programma (2020-2024) om schooluitval te voorkomen. Daarin worden tal van maatregelen uitgewerkt en dat levert een nuttig kader op. Maar hoe worden deze maatregelen ingevuld, vanuit welke visie, met welke methodiek? Welke elementen (activering, zorg, onderwijs, participatie etc.) zijn er nodig en in welke verhouding, hoe worden de coaching, de outreach, de kwaliteitsbewaking en de motivering van de betrokkenen ingericht? 

Op donderdag 28 januari van 14.00 – 16.30 uur is er een inspirerende interactieve online bijeenkomst om dit denken een boost te geven. Prof. dr. Andries Baart geeft een lezing en zal ingaan op de genoemde vragen en ook aandacht schenken aan kwesties als het aansluiten bij en afstemmen op schooluitvallers, laagdrempelig werken, contacten leggen en behouden, institutionele flexibiliteit en een buigzame omgang met regels. Baart is de grondlegger van de presentiebenadering en dat is dan ook het trefwoord van de middag:
erbij zijn en erbij blijven, geen jongere kwijtraken.

De bijeenkomst is kosteloos en zal levendig en interactief gehouden worden: behalve een prikkelende lezing, is er voor deelnemers volop gelegenheid om mee te denken en hun vragen te stellen. Aanmelden kan tot 26 januari.

Inschrijving is gesloten