SIL DE GRAAF

‘Iedereen is erg enthousiast over deze aanpak’

“De opzet van het project ‘Buddy Werkt’ is eigenlijk heel simpel. Je koppelt een werkzoekende aan een vrijwillige begeleider uit het bedrijfsleven. Deze buddy’s vervullen voor jongeren vaak de rol van grote broer of zus. Iemand die hen kan laten zien: als je volhoudt, kun je een plek vinden en kun je dingen bereiken. Daarnaast is de buddy een gids op de arbeidsmarkt, die ook ingangen creëert op plekken waar jongeren zelf moeilijk of niet binnenkomen.”

Projectleider Sil de Graaf van ‘Buddy Werkt’ heeft in zijn vorige baan bij Start Foundation heel wat ingewikkelde arbeidsmarktprojecten langs zien komen. “De kracht van dit project is de eenvoud. Het is een heel persoonlijke aanpak, met een minimum aan randvoorwaarden. Wij brengen de werkzoekenden en buddy’s met elkaar in contact en we faciliteren de kennismaking. Daarnaast is er een workshop voor buddy’s en werkzoekenden aan het begin van het traject en een evaluatie aan het eind. Maar verder speelt het zich helemaal af tussen de buddy en de werkzoekende. Het traject leidt niet altijd direct tot een baan, maar wel tot werkzoekenden die beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Op termijn zie je dat ongeveer de helft van de mensen werk vindt.”

Enthousiasme

Zeker zo belangrijk is dat alle partijen erg enthousiast zijn over deze aanpak, aldus Sil de Graaf: “Dat zit ‘m ook in de vrijwillige inzet van de buddy’s. We krijgen van de werkzoekenden terug: wat fantastisch dat iemand zich vrijwillig voor mij inzet. En van de buddy’s horen we: wat is het eigenlijk leuk om iemand te helpen. Dat is de kern van het succes. Het is absoluut de moeite waard om dit voort te zetten.” Het project loopt vanuit de huidige financiering nog tot juli 2022, maar de organiserende partners zijn druk bezig om te kijken hoe het kan worden voortgezet.

‘Buddy Werkt’ is begonnen met het vizier op 50-plussers, van wie er inmiddels 120 zijn begeleid. In de loop van de coronaperiode is een pilot gestart voor jongeren. Inmiddels zijn er voor 25 jongeren buddy’s aan de slag geweest: voor 10 van hen is het traject afgerond en 15 zijn nog bezig met het traject. “Voor jongeren mikken we vaak op wat jongere buddy’s, vaak professionals uit bedrijven. Het werven van buddy’s loopt eigenlijk heel erg gesmeerd. We hebben grotere partijen die dit project min of meer adopteren. Eindhoven Airport is bijvoorbeeld hofleverancier bij de jongerenbuddy’s. Zij zien dat echt als een goede manier om hun maatschappelijke opdracht vorm te geven, een steentje bij te dragen aan de samenleving. ”

De belangrijkste doelstelling is natuurlijk werkzoekenden te begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. “Maar we willen werkgevers hiermee ook laten zien dat mensen die aan de kant staan wel degelijk talenten hebben, zowel 50-plussers als jongeren die een extra zetje nodig hebben. Je beïnvloedt dus ook de beeldvorming rond die doelgroepen” De buddy’s zijn vaak ondernemers, directeuren of hr-professionals, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om vanuit hun bedrijf of organisatie jongeren of ouderen te begeleiden. “De buddy’s geven aan dat ze het ontzettend fijn vinden om één iemand te begeleiden en te helpen. Dat is soms een heel intensief traject naast een drukke baan of het draaiend houden van de eigen onderneming. Het is ook een stukje verrijking voor de buddy’s en voor sommige mensen kan het bijdragen aan het cv. Maar wat vooral telt is dat de buddy’s een bijzonder traject beleven met iemand die ze voorheen niet kenden.”

Kandidaten aanleveren

Tot nu toe zijn de meeste kandidaten voor het begeleidingstraject aangedragen door Ergon (als het gaat om de jongeren) of het UWV (de 50-plussers). Maar op de website www.buddywerkt.nl kan iedereen zichzelf aanmelden. Begeleiders vanuit het onderwijs kunnen jongeren hierbij ook helpen. “Ergon heeft een participatiebedrijf, dus zit dicht op de jongeren”, zegt De Graaf. “We mikken tot nu toe vooral op doorverwijzers bij de werving, maar wellicht komt er in de toekomst meer aandacht voor directe communicatie met jongeren. We hebben jongeren tot 27 jaar, dus sommigen zijn al wat ouder en grotendeels zelfstandig op zoek naar een baan. De voorwaarde is wel dat de jongeren uit de vijf gemeenten komen die samen deelnemen in Ergon, dus Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Heeze-Leende en Valkenswaard.”

“Begeleiders uit onderwijs of reintegratiebedrijven zien in dit project vaak een kans als ze ervaren dat een jongere die zij begeleiden een nieuwe impuls kan gebruiken. Dan wordt het bijna een samenwerking van drie partijen om jongeren op een plek in een bedrijf te krijgen en daar ook te houden. Dat laatste is erg belangrijk: jongeren hebben vaak nog niet eerder gewerkt en dan is de stap van school of uitkering naar werk een hele grote.”

Hoewel er geen tientallen nieuwe buddy’s nodig zijn, is aanmelding van buddy’s nog steeds mogelijk. “Heel veel mensen vinden het fijn om iemand gedurende drie of zes maanden te begeleiden. Ook na de afsluiting houden ze vaak nog contact. Dat zegt eigenlijk genoeg over wat mensen eraan beleven. De jongere heeft daarmee een wat langdurig netwerkcontact waarop hij of zij kan terugvallen.”

Alle informatie en aanmelding: www.buddywerkt.nl

Sil de Graaf

Sil de graaf
Projectleider “Buddy Werkt”
Ergon 
s.de.graaf@ergon.NU