LOTTE VAN DE RIJT

‘We verwachten wel een corona-effect’

“De doorstroomcoaches op de scholen doen het échte begeleidingswerk. Zij zorgen ervoor dat de kwetsbare leerlingen kunnen rekenen op een ‘warme overdracht’ van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Wij als doorstroomcoördinatoren monitoren via het programma Intergrip de overstapbewegingen. We signaleren wat goed loopt, maar ook waar verbetering mogelijk is.”

Lotte van de Rijt is in de regio Helmond-Peelland sinds oktober vorig jaar de coördinator doorstroom aan de kant van de 7 vmbo-scholen en 5 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs. Ze kent – als inwoner van Boekel – de regio goed en deed eerder ruime ervaring op in het onderwijs zelf en in de onderwijsadvieswereld. Ze is als coördinator van de vo-scholen gekoppeld aan de coördinator doorstroom van de mbo-scholen in dit gebied, Ingrid van Erp.

Signaleren

“Samen houden we de vinger aan de pols”, legt Lotte uit. “We volgen alle bewegingen, bijvoorbeeld hoeveel aanmeldingen er al zijn voor het mbo. Wanneer we constateren dat die ergens achterblijven, dan zoeken we samen met de doorstroomcoaches of de decanen van de betrokken scholen naar oorzaken en oplossingen. Op die manier leveren we input voor verbetering van de aanpak en verkleining van de risico’s.”

Goed contact met de doorstroomcoaches is van groot belang. Daarom zijn er jaarlijks vier gezamenlijke bijeenkomsten waarop draaiboeken worden doorgenomen en informatie kan worden uitgewisseld, ook onder het motto ‘leren van elkaar’. “Ondersteuning van de doorstroomcoaches is een belangrijk taak van ons naast het monitoren en signaleren van de ontwikkelingen. Ook zijn wij oren en ogen van de regio, dus informatiepunt en vraagbaak voor alle betrokkenen in de driehoek vo-mbo-gemeenten.”

Stijging verwacht

Vorig jaar zijn in de regio Helmond-Peelland 110 kwetsbare jongeren intensief begeleid bij de overstap naar het mbo. “Onze aanpak werkt nu beter en de doorstroomcoaches krijgen een steeds betere plek binnen de scholen. Daarom denken we dat dit aantal dit jaar nog wel zal groeien”, zegt Lotte. De intensieve begeleiding kan worden gegeven door de doorstroomcoaches in samenwerking met andere betrokkenen in het begeleidingsproces, zoals mentoren, decanen en zorgcoördinatoren. Hoewel de cijfers het nog niet uitwijzen, verwacht zij ook wel een corona-effect. “Het is nog te vroeg om het al in de cijfers te kunnen zien, maar we denken wel dat corona gevolgen zal hebben. Voor kwetsbare leerlingen is de hele situatie toch nog iets lastiger, denken wij.”

Lotte van de Rijt

LOTTE VAN DE RIJT
Coördinator doorstroom vo-scholen
Regio Helmond-Peelland
lotte@linkonderwijsadvies.nl