INGRID VAN ERP

‘Ook jongeren bereiken die geen begeleiding wensen’

“Doorstroomcoaching is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren een goede overstap maken van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs. Er breekt nu best een spannende tijd aan, omdat over twee jaar de extra bekostiging voor dit werk waarschijnlijk grotendeels vervalt. De scholen moeten daarna bepalen of ze de begeleidingsuren zelf willen betalen. De meerwaarde van ons werk moet voor de schooldirecties en onze collega’s dan heel duidelijk zijn. Dus we moeten ons werk de komende tijd goed op de kaart zetten en onze resultaten duidelijk aantonen.”

Ingrid van Erp is coördinator doorstroom namens het mbo in de regio Helmond-Peelland. Ze vervult ook nog de rol van mbo-doorstroomcoach op twee vo-scholen. In de regio zijn nog drie andere mbo-doorstroomcoaches actief. Volgens Ingrid zijn de deelnemende scholen goed op weg met de begeleidingsactiviteiten voor kwetsbare leerlingen die bij de overstap van vo naar mbo extra risico lopen. “Maar ik denk dat we dit jaar nog meer leerlingen in beeld kunnen krijgen die voor extra begeleiding in aanmerking kunnen komen.”

Spannend

Een ‘warme overdracht’ is altijd van groot van belang, zodat de nieuwe school goed op de hoogte is van alles wat er bij overstappende leerling speelt aan uitdagingen. Sommige leerlingen vinden de overstap van de vaak relatief kleine vo-scholen naar het grotere mbo spannend. Maar er kan ook sprake zijn van sterke keuzeproblematiek of persoonlijke problemen. De doorstroomcoaches kijken in het najaar op hun eigen scholen welke risico-overstappers er zijn. De mentoren melden deze leerlingen aan voor een doorstroomtraject waarin de doorstroomcoach van de vo-school nauw samenwerkt met een mbo-doorstroomcoach. Die samenwerking gebeurt in vaste koppels. “Een extra uitdaging voor ons is om contact te krijgen met jongeren die eigenlijk geen extra begeleiding willen. Niet iedere jongere kiest daarvoor, sommigen blijven liever onder de radar”, vertelt Ingrid.

Keuze moeilijker

De coronacrisis levert nog een ander knelpunt op en niet alleen door de onderwijsachterstanden die leerlingen oplopen. Ook het maken van een goede school- en beroepskeuze is lastig door het ontbreken van fysieke open dagen en meeloopdagen. Ingrid: “Op de online open dagen horen we verschillende reacties. Sommigen zijn enthousiast omdat je in korte tijd toch heel veel informatie krijgt. Anderen zeggen al voorafgaand aan de online bijeenkomst: hier heb ik helemaal niks aan. En voor online meeloopdagen is de belangstelling veel kleiner. Wat dit voor effect gaat hebben op de kwaliteit van de schoolkeuze en op het switchgedrag van de leerlingen moet nog blijken natuurlijk.”

Ingrid van Erp

INGRID VAN ERP
Coördinator doorstroom mbo-scholen
Regio Helmond-Peelland
i.v.erp@roc-teraa.nl