LEERLINGEN HELPEN OP DE BEROEPENMARKT: PRAKTISCHE TIPS

Gratis workshop

Donderdag 28 september| 13.30 – 16.30 uur | Eindhoven

Tijdens deze workshop, geleid door Martha Hoebens van Bedrijf in de Klas, behandelen we:

 • Hoe je leerlingen begeleidt bij hun studiekeuzes
  Ontdek effectieve manieren om hen te ondersteunen.
 • Informatiebehoeften van bedrijven en leerlingen
  Zorg ervoor dat beide partijen waardevolle informatie krijgen.
 • Voorbereiding van leerlingen voor de Beroepenmarkt
  Praktische tips om hen goed voor te bereiden.
 • Het maximaliseren van de opbrengst van de Beroepenmarkt
  Leer hoe je de resultaten kunt borgen en hun studiekeuzeproces kunt verbeteren.
 • Het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met bedrijven
  Wie doet wat voor, tijdens en na de Beroepenmarkt?

Deze workshop wordt aangeboden door Naar de juiste plek en is voor onderwijsprofessionals in het vmbo, die betrokken zijn bij het organiseren van Beroepenmarkten of vmbo-leerlingen begeleiden bij hun studiekeuzes in Zuidoost-Brabant. Onderwijsprofessionals die samenwerken met Kies je plek krijgen voorrang bij inschrijving.

Max 15 deelnemers. Aanmelden is verplicht.

Locatiegegevens en overige informatie volgen in definitieve bevestiging van aanmelding.

De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl