JONGEREN MOTIVEREN OP DE WERKPLEK

Monteur-leerling

Gratis workshop

Donderdag 12 oktober | 9-12 uur | Helmond 

Het motiveren van jongeren in stage en werk valt niet altijd mee. Begeleiders in het bedrijf worstelen soms met de werking van het puberbrein. Of met het veelvuldig gebruik van smartphone en social media door de jongeren. Omgekeerd hebben de jongeren vaak een verkeerd beeld van bedrijf of beroep. Ze hebben ‘vette’ filmpjes gezien en in de praktijk blijkt het soms toch iets
minder glanzend te zijn.

Deze interactieve workshop biedt:

  • de meest recente inzichten in de werking van het puberbrein
  • tips voor motiveren en binden van jongeren
  • handvatten voor de benadering van jongeren aan de hand voorbeelden van de werkvloer

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Trainer: Marloes van de Camp

Deze workshop is gratis voor begeleiders van jongeren vanuit het bedrijfsleven in de regio Helmond-Peelland die jongeren een stageplek bieden en/of in dienst hebben. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro. Maximaal 15 deelnemers.

De workshop is op donderdag 12 oktober van 9-12 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl