JONGEREN MOTIVEREN IN STAGE EN WERK

Gratis workshop (fysiek)

Vrijdag 30 september | 09.00 – 13.00 uur | Eindhoven

Het motiveren van jongeren in stage en werk valt niet altijd mee. Begeleiders in het bedrijf worstelen soms met de werking van het puberbrein. Of met het veelvuldig gebruik van smartphone en social media door de jongeren. Omgekeerd hebben de jongeren vaak een verkeerd beeld van bedrijf of beroep. Ze hebben ‘vette’ filmpjes gezien en in de praktijk blijkt het soms toch iets minder glanzend te zijn.

Deze instructieve workshop biedt:

  • de meest recente inzichten in de werking van het puberbrein
  • meer informatie over generatiemanagement
  • handvatten voor het voeren van motiverende gesprekken

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Trainer: Lotte van de Rijt

Deze workshop is gratis voor stagebegeleiders en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro.

De workshop is op vrijdag 30 september van 9.00 – 13.00 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Maximaal 18 deelnemers.

Inschrijving gesloten training is vol!

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl