JONGEREN MOTIVEREN IN STAGE EN WERK

Gratis workshop

Donderdag 26 oktober | 9-12 uur | Helmond

Het motiveren van jongeren in stage en werk valt niet altijd mee. Begeleiders worstelen soms met de werking van het puberbrein. Of met het veelvuldig gebruik van smartphone en social media door de jongeren. Omgekeerd hebben de jongeren vaak een verkeerd beeld van bedrijf of beroep. Ze hebben ‘vette’ filmpjes gezien en in de praktijk blijkt het soms toch iets minder glanzend te zijn.

Deze instructieve workshop biedt:

  • de meest recente inzichten in de werking van het puberbrein
  • meer informatie over generatiemanagement
  • handvatten voor het voeren van motiverende gesprekken

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Trainer: Lotte van de Rijt

Deze workshop is gratis voor begeleiders van jongeren vanuit onderwijs en overheid in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro. Maximaal 15 deelnemers.

De workshop is op donderdag 26 oktober van 9-12 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Je ontvangt nog een definitieve bevestiging van je aanmelding. De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat je niet kan deelnemen. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl