HOE WERKT HET PUBERBREIN?

Gratis workshop

Vrijdag 8 december | 9-12 uur | Eindhoven 

Hoe werken de hersenen van jongeren? En wat betekent dat voor jouw begeleidingsrol? Daarover gaat het in deze workshop. Je krijgt de meest recente inzichten over de werking van het puberbrein. Samen verkennen we wat dat betekent voor het voeren van een goed loopbaangesprek en een optimaal begeleidingstraject. In deze interactieve workshop delen we eigen ervaringen en uitdagingen. Tevens behandelen we enkele casussen.

Trainer: Martine Buijsen

Deze workshop is gratis voor begeleiders uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro. Maximaal 15 deelnemers.

De workshop is op vrijdag 8 december van 9-12 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Je ontvangt nog een definitieve bevestiging van je aanmelding. De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat je niet kan deelnemen. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl