GENERATIES IN GESPREK IN HET BEDRIJF

generaties in gesprek 2

Gratis workshop (fysiek)

Dinsdag 7 maart 2023 | 09.00 – 12.00 uur | Eindhoven 

In het bedrijf werken collega’s van verschillende generaties nauw met elkaar samen. Soms ervaren jongeren en ouderen een generatiekloof. In deze workshop kijken we hoe we die afstand kunnen overbruggen en elkaars sterkten kunnen benutten. Wat kunnen we jongeren leren? Maar ook: hoe stimuleren we ze om hun specifieke kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van de digitale wereld, in te zetten voor het bedrijf. We leggen de focus vooral op het voeren van een goed gesprek dat jong en ‘ouder’ activeert.

De workshop biedt:  

  • inzicht in generaties op de werkvloer
  • handvatten voor het voeren van (motiverende) gesprekken voor jong en oud
  • laagdrempelig oefenen met gespreksvoering (voorbeelden uit de praktijk)

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Trainer: Marloes van de Camp

Deze workshop is gratis voor begeleiders in bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland die jongeren een stageplek bieden en/of in dienst hebben. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro.

De workshop is op dinsdag 7 maart 2023 van 9.00 – 12.00 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Maximaal 12 deelnemers. 

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl