EEN VLIEGENDE START IN STAGE OF WERK

vliegende start

Gratis workshop

Dinsdag 19 september | 9-12 uur | Eindhoven

Een stagiaire/leerling/startende jonge werknemer kan toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. Een goede opvang en begeleiding is dan wel van belang. In deze praktische workshop ontdekken we hoe we deze jongeren een vliegende start kunnen geven door een fijne ontvangst en een begeleiding op maat. Je krijgt informatie, tips en handreikingen voor de begeleiding van jongeren in het bedrijf, ook over:  

  • Afstemming met school over de inrichting van de stage
  • Aandacht voor kennismaking met en aansluiting bij de jongeren
  • Maatwerk voor jongeren met extra ondersteuningsbehoeften en eventuele voorzieningen en relevatie subsidiemogelijkheden

De bijeenkomst heeft een interactief karakter, dus er is alle ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen.

Trainer: Marloes van de Camp

Deze workshop is gratis voor begeleiders van jongeren vanuit het bedrijfsleven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland die jongeren een stageplek bieden en/of in dienst hebben. De workshop vertegenwoordigt een waarde van 295 euro. Maximaal 15 deelnemers.

De workshop is op dinsdag 19 september van 9-12 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl