SAMENWERKEN ZONDER SCHOTTEN

Samenwerken zonder schotten

Gratis training (fysiek)

4 dagdelen | aanvang maandag 6 maart | 9-12.30 uur | Eindhoven

Het begeleiden van jongeren werkt het best als je over de grenzen van je eigen organisatie kunt reiken. In deze reeks van vier trainingen versterk je de samenwerking met jouw collega’s in het netwerk om de (loopbaan)begeleiding van jongeren op een hoger peil te krijgen. Je leert je collega’s in het netwerk kennen en ontdekt samen wat je belangrijk vindt in de begeleiding van (kwetsbare) jongeren. Door met elkaar de grenzen te verleggen draag je bij aan een sluitende samenwerking. Zo bieden we jongeren de kans hun zelfsturing te vergroten bij het vormgeven van hun (studie)loopbaan.

Tijdens deze trainingsreeks komen aan de orde:

  • Gezamenlijke visie op het begeleiden van (kwetsbare jongeren)
  • Inzicht en kennis op het thema loopbaanbegeleiding
  • Werken vanuit netwerken en op de overgangen
  • Intervisie aan de hand van casussen sluitend samenwerken.

Trainer: Lotte van de Rijt

Deze trainingsreeks is gratis voor begeleiders uit onderwijs, overheid, werkbedrijven en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De training vertegenwoordigt een waarde van 1.180 euro. Maximaal 15 deelnemers.

De training bestaat uit 4 dagdelen op maandagen 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april 
van 9-12.30 uur. Alle dagen moeten gevolgd worden. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Je ontvangt nog een definitieve bevestiging van je aanmelding. De organisatie behoudt zich het recht voor om je – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel je te berichten dat je niet kan deelnemen. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende scholen, bedrijven en/of organisaties, kan reden zijn je niet in te schrijven voor een activiteit. We informeren je tijdig via e-mail.

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl