GESPREKSVOERING VOOR
DOORSTROOMCOACHES & LOOPBAANADVISEURS

Gratis training (fysiek)

3 dagdelen | aanvang 2 juni | 13.00 – 17.00 uur | Eindhoven 

Goede loopbaanbegeleiding (LOB) ondersteunt bij een succesvolle overstap van v(s)o naar het mbo. In loopbaangesprekken worden leerlingen geactiveerd zelf aan de slag te gaan met hun loopbaan(ontwikkeling). Voor doorstroomcoaches en loopbaanadviseurs is het verder ontwikkelen van hun bekwaamheid in gespreksvoering daarom erg belangrijk. 

Tijdens deze trainingsreeks komen aan de orde:

  • Basis LOB-gespreksvoering;
  • Visie op studieloopbaanontwikkeling, inclusief loopbaancompetenties en fasen van studiekeuze;
  • Vergroten van zelfsturing en eigenaarschap;
  • Het studieloopbaangesprek en verschillende werkvormen;
  • Diverse doorstroom-casussen.

De tweede dag wordt afgerond met een uitgebreide huiswerkopdracht. De deelnemers voeren tussen dag twee en dag drie enkele gesprekken met leerlingen. Minimaal één LOB-gesprek wordt opgenomen en geëvalueerd met een andere deelnemer. Bereidheid tot geven en ontvangen van feedback is dus een voorwaarde voor deelname.

Trainer: Bernadette Bartelings
 

Deze training is gratis voor doorstroomcoaches en loopbaanadviseurs uit vmbo en mbo in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De training vertegenwoordigt een waarde van 885 euro.

De training bestaat uit 3 dagdelen op de donderdagen 2 juni, 16 juni en 7 juli van 13.00 -17.00 uur. In de definitieve bevestiging volgen de adresgegevens van de locatie.

Maximaal 15 deelnemers. 

Deze activiteit is een initiatief van de samenwerkende partijen uit onderwijs, overheid en bedrijven in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl