GESPREKSVOERING VOOR
STAGEBEGELEIDERS EN ARBEIDSTOELEIDERS

Gratis training (fysiek)

3 dagdelen | aanvang 25 januari | 09.00 – 13.00 uur | Eindhoven

Het maken van de juiste keuze in de overstap naar stage, werk of dagbesteding valt niet altijd mee voor jongeren. Ze hebben ondersteuning en begeleiding nodig in hun keuze en de activiteiten die ze daarop voorbereiden. Jij als arbeidstoeleider of stagebegeleider hebt hier een belangrijke rol in! Maar hoe voer je nu zo’n gesprek en hoe herken je waar je samen met de jongeren op moet richten?  In ervaringsgerichte loopbaangesprekken worden leerlingen geactiveerd zelf aan de slag te gaan met hun loopbaan(ontwikkeling). Voor stagebegeleiders en arbeidstoeleiders is het verder ontwikkelen van hun bekwaamheid in gespreksvoering daarom erg belangrijk. 

Tijdens deze trainingsreeks nemen we je mee in de volgende items:

  • Basis LOB-gespreksvoering;
  • Visie op loopbaanontwikkeling, inclusief loopbaancompetenties en keuzes maken;
  • Vergroten van zelfsturing en eigenaarschap;
  • Het loopbaangesprek en praktische tips voor ondersteuning van jongeren in stage en werk;
  • Diverse doorstroom-casussen.

De tweede dag wordt afgerond met een uitgebreide huiswerkopdracht. De deelnemers voeren tussen dag twee en dag drie enkele gesprekken met leerlingen. Minimaal één LOB-gesprek wordt opgenomen en geëvalueerd met een andere deelnemer. Bereidheid tot geven en ontvangen van feedback is dus een voorwaarde voor deelname.

Trainer: Marloes van de Camp
 

Deze training is gratis voor stagebegeleiders en arbeidstoeleiders uit vso, pro, vmbo en mbo in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. De training vertegenwoordigt een waarde van 885 euro.

De training bestaat uit 3 dagdelen op de woensdagen 25 januari, 8 februari en 1 maart van 09.00 -13.00 uur.

Maximaal 15 deelnemers